Hlavní obsah

jetzt

Příslovce

  • nyní, teď právě v tento okamžikIch habe jetzt leider keine Zeit.Nemám teď bohužel čas.

Vyskytuje se v

gerade: Jetzt gerade!A (teď) zrovna jo!, A just jo!

heraus sein: Jetzt ist es (endlich) heraus!Teď je to (konečně) venku!

hier: hier und jetzttady a teď, teď hned

kommen: Jetzt kommt's mir (wieder).Teď mi to (znovu) dochází.

Ofen: Jetzt ist der Ofen aus!Tady se už nic nedá změnit.

Sense: Jetzt ist (bei mir) Sense!A dost!, Šlus!

Wind: irgendwo weht jetzt ein anderer Windkde je to teď jiný kafe

bis: bis jetztdosud

ach: Ach so, jetzt ist mir das klar!Ach tak, teď je mi to jasné!

ah: Ah, jetzt weiß ich, warum es vorher nicht funktionierte!Á, teď vím, proč to předtím nefungovalo!

aufwärtsgehen: Jetzt geht es aufwärts mit der Wirtschaft.Ekonomika teď jde nahoru.

befassen: Wir befassen uns jetzt mit der Psychologie.Zabýváme se teď psychologií.

da: Wir haben viel gearbeitet, da machen wir jetzt Urlaub.Hodně jsme pracovali, proto si teď uděláme dovolenou.

dastehen: Jetzt steht er ganz anders da.Teď je na tom úplně jinak.

ernst: přen., hovor. Jetzt wird's ernst.Teď jde do tuhého.

fallen: Dieses Tabu ist jetzt endlich gefallen.Toto tabu konečně padlo.

Feierabend: hovor. Jetzt ist aber Feierabend!Teď už je ale konec!, Dost!

fliegen: Ich lerne jetzt fliegen.Učím se teď létat.

gehen: Ich muss jetzt gehen.Teď už musím jít.

haben: Jetzt haben wir gerade Deutsch.Teď máme zrovna němčinu.

jetzt: Ich habe jetzt leider keine Zeit.Nemám teď bohužel čas.

löblich: Dank seiner löblichen Idee bin ich jetzt pleite.Díky jeho skvělému nápadu jsem teď švorc.

Lust: Ich hätte jetzt Lust auf ein Stück Kuchen.Teď bych měl chuť na kousek koláče.

nicht: Fährst du jetzt mit oder nicht?Jedeš teď se mnou, nebo ne?

Schluss: Schluss jetzt!Dost už!, A dost!

so weit: Wir können jetzt gehen, ich bin so weit.Můžeme teď jít, jsem připraven.

zuhören: Jetzt hör(e) mir mal gut zu!Teď mě dobře poslouchej!

bewegen: hovor. (Jetzt) Beweg dich!Hni sebou!, Pohni!, Pohyb!

entweder: Entweder jetzt oder nie(mals)!Buď teď, nebo nikdy!

jako: Heißt es, dass ich jetzt gehen soll?To už mám jako jít?

který: Unarten, die sich jetzt überall breitmachen.Zlozvyky, které se teď všude rozšiřují.

naopak: So hast du damit Schluss gemacht? – Im Gegenteil, jetzt fange ich erst an!Tak jsi s tím skončil? – Naopak, teď teprve začnu!

nyní: Ich tue es ein anderes Mal, ich habe jetzt keine Zeit.Udělám to jindy, nyní nemám čas.

pokazit: Jetzt hast du mir total den Appetit verdorben!Teď jsi mi úplně pokazil chuť!

svítat: Jetzt dämmert es (bei) mir!Teď mi svítá!

teď: Jetzt oder nie!Teď nebo nikdy!

uskutečňovat se: Sein Traum verwirklicht sich jetzt.Jeho sen se nyní uskutečňuje.

vedlejší: Das ist jetzt Nebensache.To je teď vedlejší.

vyžehlit: Bei mir kannst du es jetzt nicht mehr gut machen!U mě si to už nevyžehlíš!

zatím: Bis jetzt hat er nicht angerufen.Zatím nezavolal.

zmatek: Ich bin jetzt etwas verwirrt.Mám v tom teď trochu zmatek.

potřebovat: Jetzt kann ich euch hier nicht brauchen.Nemohu vás tu teď potřebovat.

přetéct: Jetzt reißt mir aber die Geduld.Má trpělivost právě přetekla.

dreizehn: Jetzt schlägt's (aber) dreizehn!To je už příliš!, To už přesahuje všechny meze!