Hlavní obsah

teď, hovor. teďka, ob. teďko

Příslovce

  • jetzt, nunTeď nebo nikdy!Jetzt oder nie!

Vyskytuje se v

zase: teď zasevystřídání něčím jetzt wieder

hned: Udělej to teď hned.Mach es (aber) sofort.

který: Zlozvyky, které se teď všude rozšiřují.Unarten, die sich jetzt überall breitmachen.

mnoho: Mám teď tak mnoho práce!Ich habe zurzeit so viel Arbeit!

naopak: Tak jsi s tím skončil? – Naopak, teď teprve začnu!So hast du damit Schluss gemacht? – Im Gegenteil, jetzt fange ich erst an!

nasuchu: Jsem teď úplně nasuchu.Ich bin nun ganz blank.

něco: Teď o něčem jiném!Nun zu etwas Anderem!

nedávno: hovor. Stalo se to teď nedávno.Es ist neulich geschehen.

pokazit: Teď jsi mi úplně pokazil chuť!Jetzt hast du mir total den Appetit verdorben!

svítat: Teď mi svítá!Jetzt dämmert es (bei) mir!

vedlejší: To je teď vedlejší.Das ist jetzt Nebensache.

zmatek: Mám v tom teď trochu zmatek.Ich bin jetzt etwas verwirrt.

potřebovat: Nemohu vás tu teď potřebovat.Jetzt kann ich euch hier nicht brauchen.

start: Připravit se ke startu, pozor, teď!Auf die Plätze, fertig, los!

Moment: teď, nyníim Moment

ach: Ach tak, teď je mi to jasné!Ach so, jetzt ist mir das klar!

ah: Á, teď vím, proč to předtím nefungovalo!Ah, jetzt weiß ich, warum es vorher nicht funktionierte!

aufwärtsgehen: Ekonomika teď jde nahoru.Jetzt geht es aufwärts mit der Wirtschaft.

aus: Nemáme už peníze, teď je po naší cestě kolem světa.Wir haben kein Geld mehr, nun ist es aus (und vorbei) mit unserer Weltreise.

befassen: Zabýváme se teď psychologií.Wir befassen uns jetzt mit der Psychologie.

da: Hodně jsme pracovali, proto si teď uděláme dovolenou.Wir haben viel gearbeitet, da machen wir jetzt Urlaub.

dastehen: Teď je na tom úplně jinak.Jetzt steht er ganz anders da.

ernst: Teď jde do tuhého.přen., hovor. Jetzt wird's ernst.

Feierabend: Teď už je ale konec!, Dost!hovor. Jetzt ist aber Feierabend!

fertig: Připravit se, pozor, teď!sport. Auf die Plätze, fertig, los!

fliegen: Učím se teď létat.Ich lerne jetzt fliegen.

gehen: Teď už musím jít.Ich muss jetzt gehen.

gerade: Teď zrovna nemám čas.Ich habe gerade keine Zeit.

haben: Teď máme zrovna němčinu.Jetzt haben wir gerade Deutsch.

jetzt: Nemám teď bohužel čas.Ich habe jetzt leider keine Zeit.

löblich: Díky jeho skvělému nápadu jsem teď švorc.Dank seiner löblichen Idee bin ich jetzt pleite.

losgehen: A teď to může začít!Nun kann's losgehen!

Lust: Teď bych měl chuť na kousek koláče.Ich hätte jetzt Lust auf ein Stück Kuchen.

nicht: Jedeš teď se mnou, nebo ne?Fährst du jetzt mit oder nicht?

so weit: Můžeme teď jít, jsem připraven.Wir können jetzt gehen, ich bin so weit.

was: Co teď?hovor. Was nun?

zuhören: Teď mě dobře poslouchej!Jetzt hör(e) mir mal gut zu!

entweder: Buď teď, nebo nikdy!Entweder jetzt oder nie(mals)!

teď: Teď nebo nikdy!Jetzt oder nie!