Hlavní obsah

da

Příslovce

  1. da und da hovor.tam a tamsich da und da treffensetkat se tam a tam na určitém místě

Spojka

  1. protože, jelikož, poněvadž z toho důvoduDa es regnete, gingen wir nicht spazieren.Protože pršelo, nešli jsme na procházku.
  2. form.kdy, kdyžder Tag, da die Wende eintratden, kdy nastal převrat

Vyskytuje se v

da: tam a tamda und da

dahinterstecken: Z toho se nestřílí.Da steckt nicht viel dahinter.

da sein: být při soběganz da sein

dastehen: Stál tu jak zmoklá slepice.Er stand wie ein begossener Pudel da.

dort: tu i tam na různých místechda und dort

geschehen: Ať se stane, co se stane.Geschehe, was da wolle.

hie: tu a tam, místy někdehie und da

hier: tu a tam, sem tam, čas od času občashier und da

hinten: tady vzadu na relativně vzdáleném místěda hinten

nichts: Nic!, Na to zapomeň(te)!, V žádném případě!Nichts da!

Salat: Tak, a máme to!, A teď to máme!, To je pěkné nadělení!Da haben wir den Salat!

stecken: V tom je ten háček.Da steckt der Haken.

stimmen: Tady (přece) něco není v pořádku.Da stimmt (doch) etwas nicht.

teuer: Tady je každá rada drahá/dobrá.Da/Hier ist guter Rat teuer.

warten: To se načekáš!Da kannst du lange warten!

Wurm: Tady něco neklape/nehraje.Da ist/sitzt der Wurm drin.

zumal: zvláště, obzvlášť, především, protožezumal (da)

aufhören: Tady už přestává všechno!, To už je vrchol!přen., hovor. Da hört (sich) doch alles auf!

dahaben: Máme tu ještě víno?Haben wir noch Wein da?

Hund: Tady je zakopaný pes!hovor. Da liegt der Hund begraben!

schwindeln: Tady jsi ale švindloval.Da hast du doch geschwindelt.

sein: V 8 hodin jsem tu, leda, že by měl vlak zpoždění.Ich bin um 8 Uhr da, es sei denn, der Zug hat Verspätung.

sie: Jsou tu moji rodiče. Přijeli před hodinou.Meine Eltern sind da. Sie sind vor einer Stunde gekommen.

Spaß: Tady končí všechna legrace!hovor. Da hört der Spaß auf!

um: Bylo tu okolo 500 lidí.Es waren um die 500 Leute da.

verhören: To jste se asi přeslechl!Da haben Sie sich wohl verhört!

wenig: Bylo tam tak málo posluchačů, že se přednáška nekonala.Es waren so wenig(e) Zuhörer da, dass der Vortrag nicht stattfinden konnte.

wer: Je tu někdo?Ist da wer?

werden: Asi tady nebude.Er wird wohl nicht da sein.

fragen: To se mě moc ptáš.hovor. Da fragst du mich zu viel.

geben: O tom žádná!, To je jisté!, To je marné!Da gibts (gar) nichts!

Rat: Tady je dobrá rada drahá.Da ist guter Rat teuer.

konečně: No konečně jsi tady!Na endlich bist du da!

milý: To nemáš pravdu, můj milý!Da hast du nicht recht, mein Lieber!

mrkat: To budeš mrkat!Da wirst du große Augen machen!

načekat se: To se načekáš!Da wirst du aber lange warten!

páchnout: Už tam nikdy nepáchnu.Da kriegen mich keine zehn Pferde mehr hin.

přepočítat se: V tom ses přepočítal!Da hast du dich verrechnet!

přežrat se: To jsem se přežral.Da habe ich mich überfressen.

sem: Sem tam už taje sníh.Hier und da taut der Schnee schon.

tady: Jaro už je tady.Der Frühling ist schon da.

tak: Kdyby tu tak byl!Wenn er nur da wäre!

tam: Sem tam našli hřib.Hier und da fanden sie einen Pilz.

tamten: Tamta židle v rohu je volná.Da der Sessel in der Ecke ist frei.

tedy: To jsem tedy rád.Da bin ich aber froh.

to: To máš pravdu.Da hast du recht.

tu: Tu máš na pivo.Da hast du für das Bier.

začas: jednou začashier und da, ab und an, hin und wieder

zazvonit: Když jsem chtěl jít, zazvonil telefon.Als ich weggehen wollte, (da) läutete das Telefon.

zírat: To zíráš, co?Da schaust du, was?

že: Že se necítil dobře, zůstal doma.Da er sich nicht wohl fühlte, blieb er zu Hause.

hrom: Zůstal, jako kdyby do něj hrom uhodil.Er stand da wie vom Blitz getroffen.

rada: Dobrá rada nad zlato.Da ist guter Rat teuer.

rozum: Zůstává nad tím rozum stát.Da bleibt einem der Verstand stehen.

shůry: Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí.Doof bleibt doof, da helfen keine Pillen.

zůstávat: Rozum nad tím zůstává stát!Da steht einem der Verstand still!

ausbeißen: Skřípe to., Vázne to.Da beißt's aus.