Hlavní obsah

da

Příslovce

  1. da und da hovor.tam a tamsich da und da treffensetkat se tam a tam na určitém místě

Spojka

  1. protože, jelikož, poněvadž z toho důvoduDa es regnete, gingen wir nicht spazieren.Protože pršelo, nešli jsme na procházku.
  2. form.kdy, kdyžder Tag, da die Wende eintratden, kdy nastal převrat

Vyskytuje se v

ausbeißen: Da beißt's aus.Skřípe to., Vázne to.

dahinterstecken: Da steckt nicht viel dahinter.Z toho se nestřílí.

da sein: ganz da seinbýt při sobě

da sein: voll da seinbýt v kondici

da sein: So was ist noch nie da gewesen!(Tak) to tady ještě nebylo!

dastehen: Er stand wie ein begossener Pudel da.Stál tam jak zmoklá slepice.

dort: da und dorttu i tam na různých místech

geschehen: Geschehe, was da wolle.Ať se stane, co se stane.

hie: hie und datu a tam, místy někde

hier: hier und datu a tam, sem tam, čas od času občas

hinten: da hintentady vzadu na relativně vzdáleném místě

nichts: Nichts da!Nic!, Na to zapomeň(te)!, V žádném případě!

Salat: Da haben wir den Salat!Tak, a máme to!, A teď to máme!, To je pěkné nadělení!

stecken: Da steckt der Haken.V tom je ten háček.

stimmen: Da stimmt (doch) etwas nicht.Tady (přece) něco není v pořádku.

teuer: Da/Hier ist guter Rat teuer.Tady je každá rada drahá/dobrá.

warten: Da kannst du lange warten!To se načekáš!

Wurm: Da ist/sitzt der Wurm drin.Tady něco neklape/nehraje.

zumal: zumal (da)zvláště, obzvlášť, především, protože

aufhören: přen., hovor. Da hört (sich) doch alles auf!Tady už přestává všechno!, To už je vrchol!

dahaben: Haben wir noch Wein da?Máme tu ještě víno?

dastehen: Jetzt steht er ganz anders da.Teď je na tom úplně jinak.

dort: Da und dort haben die Leute gleiche Probleme.Tu i tam mají lidé stejné problémy.

Hund: hovor. Da liegt der Hund begraben!Tady je zakopaný pes!

schwindeln: Da hast du doch geschwindelt.Tady jsi ale švindloval.

sein: Ich bin um 8 Uhr da, es sei denn, der Zug hat Verspätung.V 8 hodin jsem tu, leda, že by měl vlak zpoždění.

sie: Meine Eltern sind da. Sie sind vor einer Stunde gekommen.Jsou tu moji rodiče. Přijeli před hodinou.

Spaß: hovor. Da hört der Spaß auf!Tady končí všechna legrace!

um: Es waren um die 500 Leute da.Bylo tu okolo 500 lidí.

verhören: Da haben Sie sich wohl verhört!To jste se asi přeslechl!

wenig: Es waren so wenig(e) Zuhörer da, dass der Vortrag nicht stattfinden konnte.Bylo tam tak málo posluchačů, že se přednáška nekonala.

wer: Ist da wer?Je tu někdo?

werden: Er wird wohl nicht da sein.Asi tady nebude.

fragen: hovor. Da fragst du mich zu viel.To se mě moc ptáš.

geben: Da gibts (gar) nichts!O tom žádná!, To je jisté!, To je marné!

Rat: Da ist guter Rat teuer.Tady je dobrá rada drahá.

konečně: No konečně jsi tady!Na endlich bist du da!

milý: To nemáš pravdu, můj milý!Da hast du nicht recht, mein Lieber!

mrkat: To budeš mrkat!Da wirst du große Augen machen!

načekat se: To se načekáš!Da wirst du aber lange warten!

páchnout: Už tam nikdy nepáchnu.Da kriegen mich keine zehn Pferde mehr hin.

přepočítat se: V tom ses přepočítal!Da hast du dich verrechnet!

přežrat se: To jsem se přežral.Da habe ich mich überfressen.

sem: Sem tam už taje sníh.Hier und da taut der Schnee schon.

tady: Jaro už je tady.Der Frühling ist schon da.

tak: Kdyby tu tak byl!Wenn er nur da wäre!

tam: Sem tam našli hřib.Hier und da fanden sie einen Pilz.

tamten: Tamta židle v rohu je volná.Da der Sessel in der Ecke ist frei.

tedy: To jsem tedy rád.Da bin ich aber froh.

to: To máš pravdu.Da hast du recht.

tu: Tu máš na pivo.Da hast du für das Bier.

tu: Tu ho něco napadlo.Da ist ihm was eingefallen.

vždy: Jako vždycky jsme tu pro vás.Wir sind wie gewohnt für Sie da.

začas: jednou začashier und da, ab und an, hin und wieder

zazvonit: Když jsem chtěl jít, zazvonil telefon.Als ich weggehen wollte, (da) läutete das Telefon.

zírat: To zíráš, co?Da schaust du, was?

že: Že se necítil dobře, zůstal doma.Da er sich nicht wohl fühlte, blieb er zu Hause.

hrom: Zůstal, jako kdyby do něj hrom uhodil.Er stand da wie vom Blitz getroffen.

rada: Dobrá rada nad zlato.Da ist guter Rat teuer.

rozum: Zůstává nad tím rozum stát.Da bleibt einem der Verstand stehen.

shůry: Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí.Doof bleibt doof, da helfen keine Pillen.

zůstávat: Rozum nad tím zůstává stát!Da steht einem der Verstand still!