Hlavní obsah

Hund

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. pes zvířeeinen Hund dressierencvičit psahovor. Da liegt der Hund begraben!Tady je zakopaný pes!
  2. neform.borec, chlápek, chlap
  3. hanl.pes nadávka

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. ein scharfer Hund cvičený pes útočící na povel
  2. ein dicker Hund hovor.bota, kiks hrubá chyba

Vyskytuje se v

Hund: ein scharfer Hundcvičený pes útočící na povel

bissig: einen bissigen Hund habenmít psa, který kouše

Kette: einen Hund an die Kette legenuvázat psa na řetěz

anbinden: den Hund am Zaun anbindenpřivázat psa k plotu

Fell: einem Hund das Fell bürstenkartáčovat psovi srst

folgen: Sein Hund folgt ihm aufs Wort.Jeho pes ho poslouchá na slovo.

führen: einen Hund an der Leine führenvést psa na vodítku

gehorchen: Der Hund muss gehorchen lernen.Pes se musí naučit poslouchat.

ihr: Ist das Ihr Hund?Je to váš pes?

Kehle: Der Hund sprang ihm an die Kehle.Pes mu skočil po krku.

locken: den Hund mit einer Wurst lockenvábit psa na salám

nennen: Er nennt seinen Hund Max.Svému psovi říká Max.

prügeln: den Hund prügelnzmlátit psa

Rasse: Was für eine Rasse ist der Hund?Jaké rasy je ten pes?

Respekt: einen großen Respekt vor Hunden habenmít strach ze psů

schnuppern: Der Hund schnupperte am Laternenpfahl.Pes očichával kandelábr.

selten: Das ist ein selten schöner Hund!To je obzvlášť krásný pes!

wedeln: Der Hund wedelt mit dem Schwanz.Pes vrtí ocasem.

zulegen: sich einen Hund zulegenpořídit si psa

Vorsicht: Vorsicht, bissiger Hund!Pozor, zlý pes!

pes: Vorsicht, bissiger Hund!Pozor, zlý pes!

bouda: Binde den Hund an die Hütte an!Uvaž psa k boudě!

cvičit: einen Hund trainierencvičit psa

hvízdat: (nach) dem Hund pfeifenhvízdat na psa

mrtvola: die Leiche des Hundesmrtvola psa

nakrátko: den Hund kurz anbindenuvázat psa nakrátko

naučit: dem Hund Gehorsam beibringennaučit psa poslušnosti

očichat: Der Hund beroch seinen Herrn.Pes očichal svého pána.

odběhnout: Der Hund ist unbemerkt in den Park gelaufen.Pes nepozorovaně odběhl do parku.

odehnat: den Hund mit einem Stock verjagenodehnat psa klackem

ohlodat: Der Hund nagte den Knochen ab.Pes ohlodal kost.

otřít se: Der Hund strich um ihre Hand.Pes se jí otřel o ruku.

pán: Der Hund folgt seinem Herrn.Pes poslouchá svého pána.

podhrabat: Der Hund hat ein Loch unter dem Zaun gegraben.Pes podhrabal plot.

polekat se: Er erschrak vor dem Hund.Polekal se psa.

pozor: Vorsicht, bissiger Hund!Pozor, zlý pes!

přilákat: Der Fleischduft lockte den Hund herbei.Vůně masa přilákala psa.

přinutit: den Hund zum Gehorsam zwingenpřinutit psa k poslušnosti

připlazit se: Der Hund kam angekrochen zu seinem Herrn.Pes se připlazil k pánovi.

přiučit: dem Hund neue Kommandos zusätzlich beibringenpřiučit psa novým povelům

přivázat: den Hund an die Hundehütte bindenpřivázat psa k boudě

rozehnat se: mit dem Stock nach dem Hund ausholenrozehnat se holí po psovi

roztahat: Der Hund hat die Wäsche in der Wohnung verstreut.Pes roztahal prádlo po bytě.

rozzuřit: den Hund wütend machenrozzuřit psa

toulavý: ein streunender Hundtoulavý pes

utrhnout se: Der Hund riss sich von der Kette los.Pes se utrhl ze řetězu.

venčit: den Hund morgens und abends ausführenvenčit psa ráno a večer

vodítko: den Hund an die Leine nehmenuvázat psa na vodítko

vrtět: Der Hund wedelte mit dem Schwanz.Pes vrtěl ocasem.

vyhrabat: Der Hund scharrte einen versteckten Knochen aus.Pes vyhrabal ukrytou kost.

výt: Der Hund heult den Mond an.Pes vyje na měsíc.

zaběhlý: ein entlaufener Hundzaběhlý pes

zaběhnout: Ein Hund ist uns zugelaufen.Zaběhl se k nám nějaký pes.

zaběhnout se: Der Hund hat sich verlaufen.Pes se zaběhl.

zakňučet: Der Hund hat vor Angst gewinselt.Pes zakňučel strachy.

zakousnout: Der Hund hat ein Huhn totgebissen.Pes zakousl kuře.

zalézt: Der Hund ist unter den Tisch gekrochen.Pes zalezl pod stůl.

zaštěkat: Aus dem Wald hat ein Hund gebellt.Z lesa zaštěkal pes.

zavrčet: Der Hund knurrte den fremden Menschen an.Pes zavrčel na cizího člověka.

zneklidnět: Der Hund wurde unruhig und begann zu bellen.Pes zneklidněl a začal štěkat.

ztrestat: den Hund mit Stockschlägen bestrafenztrestat psa holí

žrát: Der Hund frisst gierig.Pes žere hltavě.

kousat: Hunde, die bellen, beißen nicht.Pes, který štěká, nekouše.

ostrouhat: Letzten beißen die Hunde.Poslední ostrouhá.

zajíc: Viele Hunde sind des Hasen Tod.přísl. Mnoho psů zajícova smrt.

zlý: Vorsicht, bissiger Hund!Pozor, zlý pes!

známý: Er ist bekannt wie ein bunter Hund.expr., hanl. Je to známá firma.

beißen: Hunde, die (viel) bellen, beißen nicht.Pes, který štěká, nekouše.