Hlavní obsah

Hund

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. pes zvířeeinen Hund dressierencvičit psahovor. Da liegt der Hund begraben!Tady je zakopaný pes!
  2. neform.borec, chlápek, chlap
  3. hanl.pes nadávka

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. ein scharfer Hund cvičený pes útočící na povel
  2. ein dicker Hund hovor.bota, kiks hrubá chyba

Vyskytuje se v

beißen: Hunde, die (viel) bellen, beißen nicht.Pes, který štěká, nekouše.

bissig: einen bissigen Hund habenmít psa, který kouše

Kette: einen Hund an die Kette legenuvázat psa na řetěz

anbinden: den Hund am Zaun anbindenpřivázat psa k plotu

Fell: einem Hund das Fell bürstenkartáčovat psovi srst

folgen: Sein Hund folgt ihm aufs Wort.Jeho pes ho poslouchá na slovo.

führen: einen Hund an der Leine führenvést psa na vodítku

gehorchen: Der Hund muss gehorchen lernen.Pes se musí naučit poslouchat.

ihr: Ist das Ihr Hund?Je to váš pes?

Kehle: Der Hund sprang ihm an die Kehle.Pes mu skočil po krku.

locken: den Hund mit einer Wurst lockenvábit psa na salám

nennen: Er nennt seinen Hund Max.Svému psovi říká Max.

prügeln: den Hund prügelnzmlátit psa

Rasse: Was für eine Rasse ist der Hund?Jaké rasy je ten pes?

Respekt: einen großen Respekt vor Hunden habenmít strach ze psů

schnuppern: Der Hund schnupperte am Laternenpfahl.Pes očichával kandelábr.

selten: Das ist ein selten schöner Hund!To je obzvlášť krásný pes!

zulegen: sich einen Hund zulegenpořídit si psa

bissig: Vorsicht, bissiger Hund!Pozor, zlý pes!

Vorsicht: Vorsicht, bissiger Hund!Pozor, zlý pes!

mizina: být na miziněauf dem Hund sein, pleite sein

pes: Pozor, zlý pes!Vorsicht, bissiger Hund!

bouda: Uvaž psa k boudě!Binde den Hund an die Hütte an!

cvičit: cvičit psaeinen Hund trainieren

hvízdat: hvízdat na psa(nach) dem Hund pfeifen

mrtvola: mrtvola psadie Leiche des Hundes

nakrátko: uvázat psa nakrátkoden Hund kurz anbinden

naučit: naučit psa poslušnostidem Hund Gehorsam beibringen

očichat: Pes očichal svého pána.Der Hund beroch seinen Herrn.

odběhnout: Pes nepozorovaně odběhl do parku.Der Hund ist unbemerkt in den Park gelaufen.

odehnat: odehnat psa klackemden Hund mit einem Stock verjagen

ohlodat: Pes ohlodal kost.Der Hund nagte den Knochen ab.

otřít se: Pes se jí otřel o ruku.Der Hund strich um ihre Hand.

pán: Pes poslouchá svého pána.Der Hund folgt seinem Herrn.

podhrabat: Pes podhrabal plot.Der Hund hat ein Loch unter dem Zaun gegraben.

polekat se: Polekal se psa.Er erschrak vor dem Hund.

pozor: Pozor, zlý pes!Vorsicht, bissiger Hund!

přilákat: Vůně masa přilákala psa.Der Fleischduft lockte den Hund herbei.

přinutit: přinutit psa k poslušnostiden Hund zum Gehorsam zwingen

připlazit se: Pes se připlazil k pánovi.Der Hund kam angekrochen zu seinem Herrn.

přiučit: přiučit psa novým povelůmdem Hund neue Kommandos zusätzlich beibringen

přivázat: přivázat psa k bouděden Hund an die Hundehütte binden

rozehnat se: rozehnat se holí po psovimit dem Stock nach dem Hund ausholen

roztahat: Pes roztahal prádlo po bytě.Der Hund hat die Wäsche in der Wohnung verstreut.

rozzuřit: rozzuřit psaden Hund wütend machen

toulavý: toulavý pesein streunender Hund

utrhnout se: Pes se utrhl ze řetězu.Der Hund riss sich von der Kette los.

venčit: venčit psa ráno a večerden Hund morgens und abends ausführen

vodítko: uvázat psa na vodítkoden Hund an die Leine nehmen

vrtět: Pes vrtěl ocasem.Der Hund wedelte mit dem Schwanz.

vyhrabat: Pes vyhrabal ukrytou kost.Der Hund scharrte einen versteckten Knochen aus.

vyhrabat: Pes vyhrabal díru.Der Hund hat ein Loch (aus)gescharrt.

výt: Pes vyje na měsíc.Der Hund heult den Mond an.

zaběhlý: zaběhlý pesein entlaufener Hund

zaběhnout: Zaběhl se k nám nějaký pes.Ein Hund ist uns zugelaufen.

zaběhnout se: Pes se zaběhl.Der Hund hat sich verlaufen.

zakňučet: Pes zakňučel strachy.Der Hund hat vor Angst gewinselt.

zakousnout: Pes zakousl kuře.Der Hund hat ein Huhn totgebissen.

zalézt: Pes zalezl pod stůl.Der Hund ist unter den Tisch gekrochen.

zaštěkat: Z lesa zaštěkal pes.Aus dem Wald hat ein Hund gebellt.

zavrčet: Pes zavrčel na cizího člověka.Der Hund knurrte den fremden Menschen an.

zneklidnět: Pes zneklidněl a začal štěkat.Der Hund wurde unruhig und begann zu bellen.

ztrestat: ztrestat psa holíden Hund mit Stockschlägen bestrafen

žrát: Pes žere hltavě.Der Hund frisst gierig.

kousat: Pes, který štěká, nekouše.Hunde, die bellen, beißen nicht.

ostrouhat: Poslední ostrouhá.Letzten beißen die Hunde.

zajíc: přísl. Mnoho psů zajícova smrt.Viele Hunde sind des Hasen Tod.

zlý: Pozor, zlý pes!Vorsicht, bissiger Hund!

známý: expr., hanl. Je to známá firma.Er ist bekannt wie ein bunter Hund.