Hlavní obsah

pes

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (domácí zvíře) der Hundmít se pod psaein Hundeleben führenhlídací pesder WachhundPozor, zlý pes!Vorsicht, bissiger Hund!
  2. (samec psovité šelmy) der Hund, der Rüde
  3. expr.(krutý člověk) der Hund, der gemeine Kerl, der Bursche

Vyskytuje se v

bissig: einen bissigen Hund habenmít psa, který kouše

Kette: einen Hund an die Kette legenuvázat psa na řetěz

anbinden: den Hund am Zaun anbindenpřivázat psa k plotu

Fell: einem Hund das Fell bürstenkartáčovat psovi srst

folgen: Sein Hund folgt ihm aufs Wort.Jeho pes ho poslouchá na slovo.

führen: einen Hund an der Leine führenvést psa na vodítku

gehorchen: Der Hund muss gehorchen lernen.Pes se musí naučit poslouchat.

Hund: einen Hund dressierencvičit psa

Hund: hovor. Da liegt der Hund begraben!Tady je zakopaný pes!

ihr: Ist das Ihr Hund?Je to váš pes?

Kehle: Der Hund sprang ihm an die Kehle.Pes mu skočil po krku.

locken: den Hund mit einer Wurst lockenvábit psa na salám

nennen: Er nennt seinen Hund Max.Svému psovi říká Max.

Opfer: Die Pest forderte zahllose Opfer.Mor si vyžádal nesčetné oběti.

prügeln: den Hund prügelnzmlátit psa

Rasse: Was für eine Rasse ist der Hund?Jaké rasy je ten pes?

Respekt: einen großen Respekt vor Hunden habenmít strach ze psů

schnuppern: Der Hund schnupperte am Laternenpfahl.Pes očichával kandelábr.

selten: Das ist ein selten schöner Hund!To je obzvlášť krásný pes!

zulegen: sich einen Hund zulegenpořídit si psa

bissig: Vorsicht, bissiger Hund!Pozor, zlý pes!

Hund: Hunde, die bellen, beißen nicht.Pes, který štěká, nekouše.

Vorsicht: Vorsicht, bissiger Hund!Pozor, zlý pes!

honicí: honicí pesder Jagdhund

chovatel: chovatel psůder Hundezüchter

lovecký: lovecký pesder Jagdhund

myslivecký: myslivecký pesder Jagdhund

pastevecký: pastevecký pesder Hirtenhund

pátrací: pátrací pesder Suchhund

slepecký: slepecký pesder Blindenhund

smečkový: smečkový pesder Meutehund

stavěcí: stavěcí pesder Vorstehhund

vodicí: vodicí pesder Leithund

žrádlo: žrádlo pro psadas Hundefutter

bouda: Uvaž psa k boudě!Binde den Hund an die Hütte an!

cvičit: cvičit psaeinen Hund trainieren

hvízdat: hvízdat na psa(nach) dem Hund pfeifen

košík: košík pro psader Maulkorb, der Beißkorb

mrtvola: mrtvola psadie Leiche des Hundes

nákaza: Jejich názory se šířily jako nákaza.Ihre Ideen verbreiten sich wie die Pest.

nakrátko: uvázat psa nakrátkoden Hund kurz anbinden

naučit: naučit psa poslušnostidem Hund Gehorsam beibringen

očichat: Pes očichal svého pána.Der Hund beroch seinen Herrn.

odběhnout: Pes nepozorovaně odběhl do parku.Der Hund ist unbemerkt in den Park gelaufen.

odehnat: odehnat psa klackemden Hund mit einem Stock verjagen

ohlodat: Pes ohlodal kost.Der Hund nagte den Knochen ab.

otřít se: Pes se jí otřel o ruku.Der Hund strich um ihre Hand.

pán: Pes poslouchá svého pána.Der Hund folgt seinem Herrn.

podhrabat: Pes podhrabal plot.Der Hund hat ein Loch unter dem Zaun gegraben.

polekat se: Polekal se psa.Er erschrak vor dem Hund.

pozor: Pozor, zlý pes!Vorsicht, bissiger Hund!

přilákat: Vůně masa přilákala psa.Der Fleischduft lockte den Hund herbei.

přinutit: přinutit psa k poslušnostiden Hund zum Gehorsam zwingen

připlazit se: Pes se připlazil k pánovi.Der Hund kam angekrochen zu seinem Herrn.

přiučit: přiučit psa novým povelůmdem Hund neue Kommandos zusätzlich beibringen

přivázat: přivázat psa k bouděden Hund an die Hundehütte binden

rozehnat se: rozehnat se holí po psovimit dem Stock nach dem Hund ausholen

roztahat: Pes roztahal prádlo po bytě.Der Hund hat die Wäsche in der Wohnung verstreut.

rozzuřit: rozzuřit psaden Hund wütend machen

srát: Sere pes! neřešímDrauf geschissen!

toulavý: toulavý pesein streunender Hund

utrhnout se: Pes se utrhl ze řetězu.Der Hund riss sich von der Kette los.

venčit: venčit psa ráno a večerden Hund morgens und abends ausführen