Hlavní obsah

pes

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (domácí zvíře) der Hundmít se pod psaein Hundeleben führenhlídací pesder WachhundPozor, zlý pes!Vorsicht, bissiger Hund!
  2. (samec psovité šelmy) der Hund, der Rüde
  3. expr.(krutý člověk) der Hund, der gemeine Kerl, der Bursche

Vyskytuje se v

bissig: mít psa, který koušeeinen bissigen Hund haben

Kette: uvázat psa na řetězeinen Hund an die Kette legen

anbinden: přivázat psa k plotuden Hund am Zaun anbinden

Fell: kartáčovat psovi srsteinem Hund das Fell bürsten

folgen: Jeho pes ho poslouchá na slovo.Sein Hund folgt ihm aufs Wort.

führen: vést psa na vodítkueinen Hund an der Leine führen

gehorchen: Pes se musí naučit poslouchat.Der Hund muss gehorchen lernen.

Hund: cvičit psaeinen Hund dressieren

ihr: Je to váš pes?Ist das Ihr Hund?

Kehle: Pes mu skočil po krku.Der Hund sprang ihm an die Kehle.

locken: vábit psa na salámden Hund mit einer Wurst locken

nennen: Svému psovi říká Max.Er nennt seinen Hund Max.

Opfer: Die Pest forderte zahllose Opfer.Mor si vyžádal nesčetné oběti.

prügeln: zmlátit psaden Hund prügeln

Rasse: Jaké rasy je ten pes?Was für eine Rasse ist der Hund?

Respekt: mít strach ze psůeinen großen Respekt vor Hunden haben

schnuppern: Pes očichával kandelábr.Der Hund schnupperte am Laternenpfahl.

selten: To je obzvlášť krásný pes!Das ist ein selten schöner Hund!

zulegen: pořídit si psasich einen Hund zulegen

Vorsicht: Pozor, zlý pes!Vorsicht, bissiger Hund!

honicí: honicí pesder Jagdhund

chovatel: chovatel psůder Hundezüchter

lovecký: lovecký pesder Jagdhund

myslivecký: myslivecký pesder Jagdhund

pastevecký: pastevecký pesder Hirtenhund

pátrací: pátrací pesder Suchhund

pes: hlídací pesder Wachhund

slepecký: slepecký pesder Blindenhund

smečkový: smečkový pesder Meutehund

stavěcí: stavěcí pesder Vorstehhund

vodicí: vodicí pesder Leithund

žrádlo: žrádlo pro psadas Hundefutter

bouda: Uvaž psa k boudě!Binde den Hund an die Hütte an!

cvičit: cvičit psaeinen Hund trainieren

hvízdat: hvízdat na psa(nach) dem Hund pfeifen

košík: košík pro psader Maulkorb, der Beißkorb

mrtvola: mrtvola psadie Leiche des Hundes

nákaza: Ihre Ideen verbreiten sich wie die Pest.Jejich názory se šířily jako nákaza.

nakrátko: uvázat psa nakrátkoden Hund kurz anbinden

naučit: naučit psa poslušnostidem Hund Gehorsam beibringen

očichat: Pes očichal svého pána.Der Hund beroch seinen Herrn.

odběhnout: Pes nepozorovaně odběhl do parku.Der Hund ist unbemerkt in den Park gelaufen.

odehnat: odehnat psa klackemden Hund mit einem Stock verjagen

ohlodat: Pes ohlodal kost.Der Hund nagte den Knochen ab.

otřít se: Pes se jí otřel o ruku.Der Hund strich um ihre Hand.

pán: Pes poslouchá svého pána.Der Hund folgt seinem Herrn.

podhrabat: Pes podhrabal plot.Der Hund hat ein Loch unter dem Zaun gegraben.

polekat se: Polekal se psa.Er erschrak vor dem Hund.

pozor: Pozor, zlý pes!Vorsicht, bissiger Hund!

přilákat: Vůně masa přilákala psa.Der Fleischduft lockte den Hund herbei.

přinutit: přinutit psa k poslušnostiden Hund zum Gehorsam zwingen

připlazit se: Pes se připlazil k pánovi.Der Hund kam angekrochen zu seinem Herrn.

přiučit: přiučit psa novým povelůmdem Hund neue Kommandos zusätzlich beibringen

přivázat: přivázat psa k bouděden Hund an die Hundehütte binden

rozehnat se: rozehnat se holí po psovimit dem Stock nach dem Hund ausholen

roztahat: Pes roztahal prádlo po bytě.Der Hund hat die Wäsche in der Wohnung verstreut.

rozzuřit: rozzuřit psaden Hund wütend machen

srát: Sere pes! neřešímDrauf geschissen!

toulavý: toulavý pesein streunender Hund

utrhnout se: Pes se utrhl ze řetězu.Der Hund riss sich von der Kette los.

venčit: venčit psa ráno a večerden Hund morgens und abends ausführen

vodítko: uvázat psa na vodítkoden Hund an die Leine nehmen

vrtět: Pes vrtěl ocasem.Der Hund wedelte mit dem Schwanz.

vyhrabat: Pes vyhrabal ukrytou kost.Der Hund scharrte einen versteckten Knochen aus.

výt: Pes vyje na měsíc.Der Hund heult den Mond an.

zaběhlý: zaběhlý pesein entlaufener Hund

zaběhnout: Zaběhl se k nám nějaký pes.Ein Hund ist uns zugelaufen.

zaběhnout se: Pes se zaběhl.Der Hund hat sich verlaufen.

zakňučet: Pes zakňučel strachy.Der Hund hat vor Angst gewinselt.

zakousnout: Pes zakousl kuře.Der Hund hat ein Huhn totgebissen.

zalézt: Pes zalezl pod stůl.Der Hund ist unter den Tisch gekrochen.

zaštěkat: Z lesa zaštěkal pes.Aus dem Wald hat ein Hund gebellt.

zavrčet: Pes zavrčel na cizího člověka.Der Hund knurrte den fremden Menschen an.

zneklidnět: Pes zneklidněl a začal štěkat.Der Hund wurde unruhig und begann zu bellen.

ztrestat: ztrestat psa holíden Hund mit Stockschlägen bestrafen

žrát: Pes žere hltavě.Der Hund frisst gierig.

kousat: Pes, který štěká, nekouše.Hunde, die bellen, beißen nicht.

zajíc: přísl. Mnoho psů zajícova smrt.Viele Hunde sind des Hasen Tod.

zlý: Pozor, zlý pes!Vorsicht, bissiger Hund!