Hlavní obsah

přiučit

Dokonavé sloveso

Vyskytuje se v

přiučit se: etwas Neues dazulernenpřiučit se něčemu novému

přiučit: dem Hund neue Kommandos zusätzlich beibringenpřiučit psa novým povelům