Hlavní obsah

pes

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (domácí zvíře) der Hundmít se pod psaein Hundeleben führenhlídací pesder WachhundPozor, zlý pes!Vorsicht, bissiger Hund!
  2. (samec psovité šelmy) der Hund, der Rüde
  3. expr.(krutý člověk) der Hund, der gemeine Kerl, der Bursche

Vyskytuje se v

honicí: honicí pesder Jagdhund

chovatel: chovatel psůder Hundezüchter

lovecký: lovecký pesder Jagdhund

myslivecký: myslivecký pesder Jagdhund

pastevecký: pastevecký pesder Hirtenhund

pátrací: pátrací pesder Suchhund

slepecký: slepecký pesder Blindenhund

smečkový: smečkový pesder Meutehund

stavěcí: stavěcí pesder Vorstehhund

vodicí: vodicí pesder Leithund

žrádlo: žrádlo pro psadas Hundefutter

bouda: Uvaž psa k boudě!Binde den Hund an die Hütte an!

cvičit: cvičit psaeinen Hund trainieren

hvízdat: hvízdat na psa(nach) dem Hund pfeifen

košík: košík pro psader Maulkorb, der Beißkorb

mrtvola: mrtvola psadie Leiche des Hundes

nakrátko: uvázat psa nakrátkoden Hund kurz anbinden

naučit: naučit psa poslušnostidem Hund Gehorsam beibringen

očichat: Pes očichal svého pána.Der Hund beroch seinen Herrn.

odběhnout: Pes nepozorovaně odběhl do parku.Der Hund ist unbemerkt in den Park gelaufen.

odehnat: odehnat psa klackemden Hund mit einem Stock verjagen

ohlodat: Pes ohlodal kost.Der Hund nagte den Knochen ab.

otřít se: Pes se jí otřel o ruku.Der Hund strich um ihre Hand.

pán: Pes poslouchá svého pána.Der Hund folgt seinem Herrn.

podhrabat: Pes podhrabal plot.Der Hund hat ein Loch unter dem Zaun gegraben.

polekat se: Polekal se psa.Er erschrak vor dem Hund.

pozor: Pozor, zlý pes!Vorsicht, bissiger Hund!

přilákat: Vůně masa přilákala psa.Der Fleischduft lockte den Hund herbei.

přinutit: přinutit psa k poslušnostiden Hund zum Gehorsam zwingen

připlazit se: Pes se připlazil k pánovi.Der Hund kam angekrochen zu seinem Herrn.

přiučit: přiučit psa novým povelůmdem Hund neue Kommandos zusätzlich beibringen

přivázat: přivázat psa k bouděden Hund an die Hundehütte binden

rozehnat se: rozehnat se holí po psovimit dem Stock nach dem Hund ausholen

roztahat: Pes roztahal prádlo po bytě.Der Hund hat die Wäsche in der Wohnung verstreut.

rozzuřit: rozzuřit psaden Hund wütend machen

srát: Sere pes! neřešímDrauf geschissen!

toulavý: toulavý pesein streunender Hund

utrhnout se: Pes se utrhl ze řetězu.Der Hund riss sich von der Kette los.

venčit: venčit psa ráno a večerden Hund morgens und abends ausführen

vodítko: uvázat psa na vodítkoden Hund an die Leine nehmen

vrtět: Pes vrtěl ocasem.Der Hund wedelte mit dem Schwanz.

vyhrabat: Pes vyhrabal ukrytou kost.Der Hund scharrte einen versteckten Knochen aus.

vyhrabat: Pes vyhrabal díru.Der Hund hat ein Loch (aus)gescharrt.

výt: Pes vyje na měsíc.Der Hund heult den Mond an.

zaběhlý: zaběhlý pesein entlaufener Hund

zaběhnout: Zaběhl se k nám nějaký pes.Ein Hund ist uns zugelaufen.

zaběhnout se: Pes se zaběhl.Der Hund hat sich verlaufen.

zakňučet: Pes zakňučel strachy.Der Hund hat vor Angst gewinselt.

zakousnout: Pes zakousl kuře.Der Hund hat ein Huhn totgebissen.

zalézt: Pes zalezl pod stůl.Der Hund ist unter den Tisch gekrochen.

zaštěkat: Z lesa zaštěkal pes.Aus dem Wald hat ein Hund gebellt.

zavrčet: Pes zavrčel na cizího člověka.Der Hund knurrte den fremden Menschen an.

zneklidnět: Pes zneklidněl a začal štěkat.Der Hund wurde unruhig und begann zu bellen.

ztrestat: ztrestat psa holíden Hund mit Stockschlägen bestrafen

žrát: Pes žere hltavě.Der Hund frisst gierig.

kousat: Pes, který štěká, nekouše.Hunde, die bellen, beißen nicht.

zajíc: přísl. Mnoho psů zajícova smrt.Viele Hunde sind des Hasen Tod.

zlý: Pozor, zlý pes!Vorsicht, bissiger Hund!