Hlavní obsah

stecken

Slovesoh./i.

  1. strčit, zasunout, dát dopis do obálkySamen in die Erde steckenzasadit semínka do země
  2. nasunout, nasadit prsten ap.
  3. přišpendlit, připnout brož ap., sepnout vlasy do drdolu ap.
  4. hovor.prozradit, vyzradit
  5. trčet, vězet, spočívat kořeny v zemi ap.zu Hause steckentrčet domaWo steckst du wieder?Kde zase vězíš?hovor. in Schwierigkeiten steckenbýt v nesnázích finančních ap.
  6. trčet, být zastrčený
  7. hovor.zapíchnout vzdátDie Reise können wir stecken.Tu cestu můžeme zapíchnout.

Slovesoh./i.

  1. hinter etw. Dat stecken hovor.skrývat se, stát za čím být zodpovědný
  2. etw. Akk in Brand stecken co zapálit dům
  3. Da steckt der Haken. hovor.V tom je ten háček.

Vyskytuje se v

Dreck: Dreck am Stecken habenmít máslo na hlavě

Kopf: den Kopf in den Sand steckenstrkat hlavu do písku

Nase: seine Nase in etw. Akk (hinein)steckenstrkat nos do čeho

Sack: j-n in den Sack steckenstrčit koho do kapsy

stecken: hinter etw. Dat steckenskrývat se, stát za čím být zodpovědný

Tasche: j-n in die Tasche steckenstrčit koho do kapsy

Topf: seine Nase in alle Töpfe stecken, j-m in die Töpfe guckenstrkat do všeho nos

Wort: j-m ist das Wort im Hals stecken gebliebenkomu uvízla slova v krku

Zeug: in j-m steckt das Zeug zu etw., j. hat das Zeug zu etw.kdo má buňky na co

Morast: im Morast stecken bleibenuvíznout v bahně

do: in die Tasche steckenstrčit do kapsy

nabitý: mit Energie geladen sein, voller Energie steckenpřen. být nabitý energií

obálka: einen Brief in den Briefumschlag steckendát dopis do obálky

po: bis an die Knie im Schnee steckenvězet ve sněhu až po kolena

trčet: den Schlüssel im Schloss stecken lassennechat trčet klíč v zámku

tvrdnout: Wir stecken im Stau.Tvrdneme v zácpě.

uschovat: die Banknote in einen Umschlag steckenuschovat bankovku do obálky

uváznout: auf einer Sandbank stecken bleibenuváznout na mělčině

váznout: Das Auto steckt im Schlamm.Auto vázne v bahně.

vězet: Wir sind auf dem Flughafen stecken geblieben.Zůstali jsme vězet na letišti.

vrazit: die Hände in die Taschen steckenvrazit ruce do kapes

za: Was steckt dahinter?Co za tím vězí?

zácpa: im Stau stecken bleibenuvíznout v zácpě

zadrhnout se: Seine Worte blieben ihm im Hals stecken.přen. Slova se mu zadrhla v hrdle.

zapnout: den Mixer in die Steckdose steckenzapnout mixér do zásuvky

zase: Wo steckt (d)er wieder?Kde zase vězí?

zastrčit: die Hände in die Taschen steckenzastrčit si ruce do kapes

klobouk: Steck dir das an den Hut!Strč si to za klobouk!

kost: j-m in den Knochen/Gliedern steckencítit co v kostech

nos: seine Nase in etw. steckenexpr. strkat nos do čeho

plenka: noch in den Windeln steckenbýt v plenkách

rámeček: Das wird er sich nicht hinter den Spiegel stecken.To si nedá za rámeček.

vážka: zwischen Baum und Borke steckenbýt na vážkách

zadlužit se: bis über die Ohren in Schulden steckenzadlužit se po uši

dahinterstecken: Da steckt nicht viel dahinter.Z toho se nestřílí.