Hlavní obsah

stecken

Slovesoh./i.

  1. strčit, zasunout, dát dopis do obálkySamen in die Erde steckenzasadit semínka do země
  2. nasunout, nasadit prsten ap.
  3. přišpendlit, připnout brož ap., sepnout vlasy do drdolu ap.
  4. hovor.prozradit, vyzradit
  5. trčet, vězet, spočívat kořeny v zemi ap.zu Hause steckentrčet domaWo steckst du wieder?Kde zase vězíš?hovor. in Schwierigkeiten steckenbýt v nesnázích finančních ap.
  6. trčet, být zastrčený
  7. hovor.zapíchnout vzdátDie Reise können wir stecken.Tu cestu můžeme zapíchnout.

Slovesoh./i.

  1. hinter etw. Dat stecken hovor.skrývat se, stát za čím být zodpovědný
  2. etw. Akk in Brand stecken co zapálit dům
  3. Da steckt der Haken. hovor.V tom je ten háček.

Vyskytuje se v

dahinterstecken: Da steckt nicht viel dahinter.Z toho se nestřílí.

Dreck: Dreck am Stecken habenmít máslo na hlavě

Kopf: den Kopf in den Sand steckenstrkat hlavu do písku

Nase: seine Nase in etw. Akk (hinein)steckenstrkat nos do čeho

Sack: j-n in den Sack steckenstrčit koho do kapsy

Tasche: j-n in die Tasche steckenstrčit koho do kapsy

Topf: seine Nase in alle Töpfe stecken, j-m in die Töpfe guckenstrkat do všeho nos

Wort: j-m ist das Wort im Hals stecken gebliebenkomu uvízla slova v krku

Zeug: in j-m steckt das Zeug zu etw., j. hat das Zeug zu etw.kdo má buňky na co

Tasche: die Hände in die Taschen steckenstrčit (si) ruce do kapes

Morast: im Morast stecken bleibenuvíznout v bahně

do: strčit do kapsyin die Tasche stecken

nabitý: přen. být nabitý energiímit Energie geladen sein, voller Energie stecken

obálka: dát dopis do obálkyeinen Brief in den Briefumschlag stecken

po: vězet ve sněhu až po kolenabis an die Knie im Schnee stecken

trčet: nechat trčet klíč v zámkuden Schlüssel im Schloss stecken lassen

tvrdnout: Tvrdneme v zácpě.Wir stecken im Stau.

uschovat: uschovat bankovku do obálkydie Banknote in einen Umschlag stecken

uváznout: uváznout na mělčiněauf einer Sandbank stecken bleiben

váznout: Auto vázne v bahně.Das Auto steckt im Schlamm.

vězet: Zůstali jsme vězet na letišti.Wir sind auf dem Flughafen stecken geblieben.

vězet: Kde pořád vězíš?Wo steckst du immer?

vězet: Co za tím vězí?Was steckt dahinter?

vrazit: vrazit ruce do kapesdie Hände in die Taschen stecken

vrazit: Vrazil mu do ruky dvě jablka.Er steckte ihm zwei Äpfel in die Hand.

za: Co za tím vězí?Was steckt dahinter?

zácpa: uvíznout v zácpěim Stau stecken bleiben

zadrhnout se: přen. Slova se mu zadrhla v hrdle.Seine Worte blieben ihm im Hals stecken.

zapnout: zapnout mixér do zásuvkyden Mixer in die Steckdose stecken

zase: Kde zase vězí?Wo steckt (d)er wieder?

zastrčit: zastrčit si ruce do kapesdie Hände in die Taschen stecken

zastrčit: zastrčit si košili do kalhotdas Hemd in die Hose stecken

zastrčit: zastrčit zástrčku do zásuvkyden Stecker in eine Steckdose stecken

klobouk: Strč si to za klobouk!Steck dir das an den Hut!

kost: cítit co v kostechj-m in den Knochen/Gliedern stecken

nos: expr. strkat nos do čehoseine Nase in etw. stecken

plenka: být v plenkáchnoch in den Windeln stecken

rámeček: To si nedá za rámeček.Das wird er sich nicht hinter den Spiegel stecken.

vážka: být na vážkáchzwischen Baum und Borke stecken

vězet: vězet v čem po ušiin etw. Dat bis über beide Ohren stecken

zadlužit se: zadlužit se po ušibis über die Ohren in Schulden stecken