Hlavní obsah

Sack

Der, podstatné jméno~(e)s, -ä-e

  1. pytel, žok, vaketw. in Säcke abfüllenplnit co do pytlůpřen. ein Sack voll Geldpytel peněz
  2. obl., hl. SüD, ÖrD, SwDkapsa u kalhot ap.

Vyskytuje se v

Katze: die Katze im Sack kaufenkupovat zajíce v pytli

kaufen: die Katze im Sack kaufenkupovat zajíce v pytli

einfüllen: Zucker in Säcke einfüllenplnit cukr do pytlů

verbauen: zwanzig Sack Zement verbauenprostavět dvacet pytlů cementu

nasypat: nasypat obilí do pytledas Getreide in den Sack schütten

pšenice: pytel pšeniceein Sack Weizen

sesout se: sesout se do křesla vyčerpánímvor Erschöpfung in den Sessel sacken

svalit se: Pytel mouky se svalil.Ein Sack Mehl fiel um.

zrní: pytel zrníein Sack Korn

žito: pytel žitaein Sack Roggen

koupit: koupit zajíce v pytlidie Katze im Sack kaufen

osel: Stokrát nic umořilo osla.Viele Säcke sind des Esels Tod.

pytel: kupovat zajíce v pytlieine Katze im Sack kaufen

spát: spát jako dřevowie ein Sack schlafen

zajíc: kupovat zajíce v pytlidie Katze im Sack kaufen