Hlavní obsah

Sack

Der, podstatné jméno~(e)s, -ä-e

  1. pytel, žok, vaketw. in Säcke abfüllenplnit co do pytlůpřen. ein Sack voll Geldpytel peněz
  2. obl., hl. SüD, ÖrD, SwDkapsa u kalhot ap.

Vyskytuje se v

kaufen: die Katze im Sack kaufenkupovat zajíce v pytli

Sack: Er schläft wie ein Sack.Spí jako dudek., Spí, jako když ho do vody hodí.

einfüllen: Zucker in Säcke einfüllenplnit cukr do pytlů

verbauen: zwanzig Sack Zement verbauenprostavět dvacet pytlů cementu

nasypat: das Getreide in den Sack schüttennasypat obilí do pytle

pšenice: ein Sack Weizenpytel pšenice

sesout se: vor Erschöpfung in den Sessel sackensesout se do křesla vyčerpáním

svalit se: Ein Sack Mehl fiel um.Pytel mouky se svalil.

zrní: ein Sack Kornpytel zrní

žito: ein Sack Roggenpytel žita

koupit: die Katze im Sack kaufenkoupit zajíce v pytli

osel: Viele Säcke sind des Esels Tod.Stokrát nic umořilo osla.

pytel: eine Katze im Sack kaufenkupovat zajíce v pytli

spát: wie ein Sack schlafenspát jako dřevo

zajíc: die Katze im Sack kaufenkupovat zajíce v pytli

Katze: die Katze im Sack kaufenkupovat zajíce v pytli