Hlavní obsah

spát

Vyskytuje se v

buk: spát jako bukwie ein Stein schlafen

tvrdě: tvrdě spáttief schlafen

chtít se: Chce se mi spát.Ich möchte schlafen.

mozek: uvažovat spíš mozkem než srdcemeher mit dem Gehirn als mit dem Herzen denken

navečeřet se: Navečeřel se a šel spát.Er aß zu Abend und ging ins Bett.

nebe: spát pod širým nebemunter freiem Himmel schlafen

neklidně: neklidně spátunruhig schlafen

sladce: Spi sladce.Schlafe süß.

stan: spát pod stanemim Zelt schlafen

stočený: spát stočený do klubíčkazusammengerollt schlafen

širý: spát pod širým nebemunter freiem Himmel schlafen

zařezaný: spát jako zařezanýwie ein Toter schlafen

že: Dělal, že spí.Er tat, als ob er schlafen würde.

dřevo: přen. spát jako dřevowie ein Murmeltier schlafen

dudek: spát jako dudekwie ein Murmeltier schlafen

slepice: chodit spát se slepicemimit den Hühnern zu Bett gehen

špalek: expr. spát jako špalekwie ein Stein/Klotz schlafen

Himmel: unter freiem Himmel schlafenspát pod širým nebem

als ob: Er machte auf mich den Eindruck, als ob er schliefe.Dělal na mě dojem, jako by spal.

Bett: ins/zu Bett gehenjít do postele, jít spát

der, die, das: Der Vater schläft.Otec spí.

kein, keine: keinen Schlaf findennemoci vůbec spát

schlafen: bis in den Tag schlafenspát (až) do bílého dne

schlafen: früh schlafen gehenjít brzy spát

schlafen: Auf dem Sofa schläft es sich gut.Na pohovce se spí dobře.

Tote: hovor. wie ein Toter schlafenspát jako zabitý/dudek