Hlavní obsah

Tote

Vyskytuje se v

Hose: mrtvo nic se nedějetote Hose

Punkt: mrtvý bod v jednání ap.toter Punkt

Rennen: mrtvý závodtotes Rennen

tot: nuda, mrtvotote Hose

Materie: živá/neživá hmotalebende/tote Materie

Zelle: živé/mrtvé buňkylebende/tote Zellen

Million: miliony mrtvých rybMillionen toter Fische

Tote: spát jako zabitý/dudekhovor. wie ein Toter schlafen

verbrennen: spalovat odpadky/mrtvéAbfälle/Tote verbrennen

mrtvý: mrtvý inventářtotes Inventar

slepý: slepá kolejtotes Gleis, das Abstellgleis

hluchý: Telefon je hluchý.Das Telefon ist tot.

pomodlit se: pomodlit se za zemřeléhofür den Toten beten

skácet se: Skácel se mrtev.Er ist tot umgefallen.

uctívat: uctívat mrtvédie Toten verehren

zařezaný: spát jako zařezanýwie ein Toter schlafen

pes: Tady chcípl pes.Hier ist tote Hose.

Gleis: odsunout koho/co na vedlejší kolejj-n/etw. auf ein totes Gleis schieben