Hlavní obsah

Million

Die, podstatné jméno~, ~en

  • miliondrei Millionen Eurotři miliony eurMillionen toter Fischemiliony mrtvých ryb

Vyskytuje se v

haben: Prag hat 1,2 Millionen Einwohner.Praha má 1,2 milionu obyvatel.

pohltit: Der Bau verschlingt Millionen.Stavba pohltí miliony.

ročně: 2 Millionen jährlich verdienenvydělat ročně 2 miliony

únosce: Der Entführer fordert Millionen-Lösegeld.Únosce požaduje miliónové výkupné.

Million: drei Millionen Eurotři miliony eur