Hlavní obsah

Himmel

Der, podstatné jméno~s, bás. ~

  1. obloha, nebeDer Himmel bewölkt sich.Obloha se zatahuje.unter freiem Himmel schlafenspát pod širým nebem
  2. ráj, nebe, nebesa v křesťanství ap.im Himmel seinbýt v nebi mrtvý
  3. euf.nebesa, Bůh vyšší moc

Der, podstatné jméno~s, bás. ~

  1. aus heiterem Himmel hovor.z čistého nebe neočekávaně
  2. j-n/etw. in den Himmel heben hovor.vynášet koho/co do nebe
  3. im sieb(en)ten Himmel sein hovor.být v sedmém nebi
  4. Weiß der Himmel! hovor.Bůh ví!
  5. j-m das Blaue vom Himmel versprechen slibovat komu modré z nebe
  6. Gebe es der Himmel! -li bůh!

Vyskytuje se v

Blitz: jako blesk z čistého nebewie ein Blitz aus heiterem Himmel

Engel: vidět všechny svaté, slyšet zpívat andělíčkydie Engel im Himmel singen hören

Geschenk: dar z nebeein Geschenk des Himmels

heiter: jako blesk z čistého nebewie ein Blitz aus heiterem Himmel

Himmel: z čistého nebe neočekávaněaus heiterem Himmel

herab: z nebe dolůvom Himmel herab

aufhellen: Obloha se vyjasňuje.Der Himmel hellt sich auf.

sehen: hledět do nebezum Himmel sehen

Stern: Hvězda září na nebi.Der Stern strahlt am Himmel.

verschleiern: Obloha se zatáhla.přen. Der Himmel verschleierte sich.

Wink: znamení nebes/osudupřen. ein Wink des Himmels/Schicksals

jasně: jasně modrá oblohahellblauer Himmel

mračit se: Obloha se mračí.Der Himmel zieht sich zu.

nebe: spát pod širým nebemunter freiem Himmel schlafen

nocovat: nocovat pod širým nebemunter freiem Himmel nächtigen

objevit se: Na obloze se objevil měsíc.Der Mond erschien am Himmel.

obloha: modrá/čistá/zatažená oblohablauer/klarer/bedeckter Himmel

rozjasnit se: Obloha se rozjasnila.Der Himmel hat sich aufgehellt.

širý: spát pod širým nebemunter freiem Himmel schlafen

vysvitnout: Na obloze vysvitl měsíc.Der Mond leuchtete am Himmel hervor.

vzhlédnout: vzhlédnout k oblozezum Himmel aufblicken

zamračený: zamračená oblohabewölkter Himmel

zamračit se: Obloha se zamračila.Der Himmel bewölkte sich.

hrom: jako když hrom udeříwie ein Blitz aus heiterem Himmel

učený: Žádný učený z nebe nespadl.Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.

vychválit: vychválit koho/co do nebesj-n/etw. in den Himmel heben, j-n über den grünen Klee loben

vzít se: Kde se vzal, tu se vzal ...Wie aus dem Boden gewachsen ..., Wie vom Himmel gefallen ...

Blaue: komu slibovat modré z nebej-m das Blaue vom Himmel versprechen