Hlavní obsah

neklidně

Příslovce

  • unruhigneklidně spátunruhig schlafen

Vyskytuje se v

jindy: der sonst so ruhige Menschjindy tak klidný člověk

klidně: Geh ruhig nach Hause!Jen jdi klidně domů!

klidný: ein ruhiger Menschklidný člověk

napohled: äußerlich ruhignapohled klidný

neklidně: unruhig schlafenneklidně spát

neklidný: unruhiger Schlafneklidný spánek

relativně: Die Demonstration verläuft relativ ruhig.Demonstrace probíhá relativně klidně.

vykračovat (si): gemächlich schreitenklidně si vykračovat

mögen: Er mag ruhig warten.Klidně může počkat.

Nacht: eine unruhige Nacht habenmít neklidnou noc

ruhig: Geh ruhig nach Hause!Jen jdi klidně domů!

scheinen: Er bemühte sich, ruhig zu scheinen.Snažil se působit klidně.

Seelenruhe: in/mit aller Seelenruheklidně, v pohodě

verhalten: sich ruhig verhaltenchovat se klidně