Hlavní obsah

verhalten

Slovesoverhält, ie, a

  1. sich verhalten chovat se, počínat si, jednatsich ruhig verhaltenchovat se klidně
  2. sich verhalten mít se o věcechDie Angelegenheit verhält sich nämlich so ...Ta záležitost se má totiž tak...

Das, podstatné jméno~s, odb. ~

Vyskytuje se v

lässig: chovat se velmi přirozeněsich sehr lässig verhalten

passiv: chovat se pasivněsich passiv verhalten

elitär: mít elitářské chováníein elitäres Verhalten haben

hysterisch: ignorovat čí hysterické chováníj-s hysterisches Verhalten ignorieren

indifferent: chovat se lhostejněsich indifferent verhalten

rätselhaft: Jeho chování je mi záhadou.Sein Verhalten ist mir rätselhaft.

unbegreiflich: Jeho chování je pro mě nepochopitelné.Sein Verhalten ist mir unbegreiflich.

verhalten: potlačovaný hněvverhaltener Zorn

Verhalten: změnit své chování vůči komu, ke komusein Verhalten gegen j-n, zu j-m ändern

vorbildlich: vzorně se chovatsich vorbildlich verhalten

domácký: domácké chováníhäusliches Verhalten

ignorantský: ignorantské chováníignorantes Verhalten

lhostejný: lhostejné chovánílaxes/gleichgültiges Verhalten

liberálně: chovat se liberálně ke komusich zu j-m liberal verhalten

mást: Jeho chování mě mate.Sein Verhalten macht mich irre.

mizerný: mizerné počínánímieses Verhalten

nanejvýš: chovat se k jiným nanejvýše nesnášenlivěsich zu den anderen äußerst unverträglich verhalten

neosobní: neosobní chování ke komu/čemuunpersönliches Verhalten gegenüber j-m/etw.

nerudný: nerudné chovánígrobes Verhalten

neurotický: neurotické chováníneurotisches Verhalten

okoukaný: okoukané chováníabgegucktes Verhalten

omluvit: omluvit se komu za nevhodné chovánísich bei j-m für unpassendes Verhalten entschuldigen

pohoršit se: pohoršit se nad chováním kohosich über j-s Verhalten entrüsten

rozčarovaný: Je rozčarovaná z jeho chování.Sie ist von seinem Verhalten enttäuscht.

rozhořčit: Jeho chování mě rozhořčilo.Sein Verhalten hat mich erbittert.

vytočit: Její chování ho vytočilo.Er war über ihr Verhalten ganz aufgebracht.

vzorně: chovat se vzorněsich beispielhaft verhalten

zjemnit: zjemnit své chovánísein Verhalten verfeinern

verhalten: chovat se klidněsich ruhig verhalten