Hlavní obsah

stan

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (přístřeší) das Zeltpostavit/složit stanein Zelt aufschlagen/abbauenspát pod stanemim Zelt schlafenjezdit pod stanzelten fahren
  2. hlavní stan (velitelský) das Hauptquartier

Vyskytuje se v

akorát: Und so (et)was passiert gerade mir.A to se stane akorát mně.

rozbalit: das Zelt am Rande des Waldes ausbreitenexpr. rozbalit stan na kraji lesa

abbauen: Zelte abbauenbourat stany

aneinander: Die Zelte stehen dicht aneinander.Stany stojí těsně u sebe.

umreißen: Der Sturm hat das Zelt umgerissen.Vichřice strhla stan.

stan: zelten fahrenjezdit pod stan