Hlavní obsah

dřevo

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (materiál) das Holztvrdé/měkké dřevodas Hartholz/Weichholzdřevo na podpaldas Anzündholzdřevo na topenídas Feuerholz
  2. (pletivo) das Holz
  3. přen. expr.(hlupák, nešika) der Tölpel, der Haspel

Vyskytuje se v

habrový: das Hainbuchenholzhabrové dřevo

imitace: die Marmorimitation/Holzimitationimitace mramoru/dřeva

jádrový: das Kernholzodb. jádrové dřevo

jasanový: das Eschenholzjasanové dřevo

kořenový: das Wurzelholzodb. kořenové dřevo

kůlna: der Holzschuppenkůlna na dřevo

modřínový: das Lärchenholzmodřínové dřevo

olšový: das Erlenholzolšové dřevo

ořechový: das Nussholzořechové dřevo

třešňový: das Kirschholztřešňové dřevo

užitkový: das Nutzholz/Nutztieružitkové dřevo/zvíře

hadovitý: der Holzschlangenbohrerhadovitý vrták do dřeva

neotesaný: ungehobeltes Holzneotesané dřevo

obložit: Wände mit Holz verkleidenobložit stěny dřevem

práchnivět: Das Holz modert.Dřevo práchniví.

vypálit: Im Winter haben sie viel Holz verbrannt.Za zimu vypálili spoustu dřeva.

vyřezat: ein Zeichen ins Holz schneidenvyřezat značku do dřeva

vysypat: Holz in den Ofen (aus)schüttenvysypat dřevo do kamen

z, ze: etw. aus Holz schnitzenvyřezat co ze dřeva

zaseknout: die Axt in das Holz schlagenzaseknout sekeru do dřeva

zatnout: die Axt ins Holz schlagenzatnout sekeru do dřeva

spát: wie ein Sack schlafenspát jako dřevo

zaklepat: (dreimal) auf Holz klopfenzaklepat na dřevo

biegsam: biegsames Holz benutzenpoužít ohebné dřevo

Holz: etw. aus Holz schnitzenvyřezávat co ze dřeva

aufspalten: ein Stück Holz aufspaltenrozštípat kus dřeva

der, die, das: Das Holz des Tisches ist wertvoll.Ten stůl je ze vzácného dřeva.

treiben: einen Nagel ins Holz treibenzatlouci hřebík do dřeva

verformen: Das Holz hat sich durch die Nässe verformt.Dřevo se vlhkem deformovalo.

dřevo: das Hartholz/Weichholztvrdé/měkké dřevo