Hlavní obsah

spát

Vyskytuje se v

buk: wie ein Stein schlafenspát jako buk

tvrdě: tief schlafentvrdě spát

chtít se: Ich möchte schlafen.Chce se mi spát.

mozek: eher mit dem Gehirn als mit dem Herzen denkenuvažovat spíš mozkem než srdcem

navečeřet se: Er aß zu Abend und ging ins Bett.Navečeřel se a šel spát.

nebe: unter freiem Himmel schlafenspát pod širým nebem

neklidně: unruhig schlafenneklidně spát

sladce: Schlafe süß.Spi sladce.

stan: im Zelt schlafenspát pod stanem

stočený: zusammengerollt schlafenspát stočený do klubíčka

širý: unter freiem Himmel schlafenspát pod širým nebem

zařezaný: wie ein Toter schlafenspát jako zařezaný

že: Er tat, als ob er schlafen würde.Dělal, že spí.

dřevo: wie ein Murmeltier schlafenpřen. spát jako dřevo

dudek: wie ein Murmeltier schlafenspát jako dudek

slepice: mit den Hühnern zu Bett gehenchodit spát se slepicemi

špalek: wie ein Klotz schlafenexpr. spát jako špalek

Himmel: unter freiem Himmel schlafenspát pod širým nebem

als ob: Er machte auf mich den Eindruck, als ob er schliefe.Dělal na mě dojem, jako by spal.

Bett: ins/zu Bett gehenjít do postele, jít spát

der, die, das: Der Vater schläft.Otec spí.

kein, keine: keinen Schlaf findennemoci vůbec spát

schlafen: bis in den Tag schlafenspát (až) do bílého dne

Tote: hovor. wie ein Toter schlafenspát jako zabitý/dudek

spát: in einem Hotel übernachtenspát v hotelu