Hlavní obsah

verstecken

Das, podstatné jméno~s

Vyskytuje se v

spielen: Verstecken/Fangen/Blindekuh spielenhrát na schovávanou/honěnou/slepou bábu

bezpečný: ein sicheres Versteckbezpečný úkryt

hrát: Verstecken spielenhrát na schovávanou

jistý: ein sicheres Versteckjistý úkryt

kampak: Wo hast du es denn versteckt?Kampak jsi to schoval?

roští: sich im Gestrüpp versteckenschovat se do roští

schovávaná: Verstecken spielenhrát (si) na schovávanou

úkryt: sich in einem Versteck verbergenschovat se v úkrytu

ukrýt se: sich vor dem Regen versteckenukrýt se před deštěm

uschovat: die Geschenke vor den Kindern versteckenuschovat před dětmi dárky

vespod: Unterhalb des Koffers hat sie ihr Geld versteckt.Vespod kufru má schované peníze.

vypátrat: Er versuchte ihr Versteck auszukundschaften.Pokusil se vypátrat její úkryt.

Versteck: Versteck spielenhrát si na schovávanou o dětech