Hlavní obsah

verstecken

Das, podstatné jméno~s

Vyskytuje se v

Versteck: Versteck spielenhrát si na schovávanou o dětech

spielen: Verstecken/Fangen/Blindekuh spielenhrát na schovávanou/honěnou/slepou bábu

bezpečný: bezpečný úkrytein sicheres Versteck

hrát: hrát na schovávanouVerstecken spielen

jistý: jistý úkrytein sicheres Versteck

kampak: Kampak jsi to schoval?Wo hast du es denn versteckt?

roští: schovat se do roštísich im Gestrüpp verstecken

schovávaná: hrát (si) na schovávanouVerstecken spielen

úkryt: schovat se v úkrytusich in einem Versteck verbergen

ukrýt se: ukrýt se před deštěmsich vor dem Regen verstecken

uschovat: uschovat před dětmi dárkydie Geschenke vor den Kindern verstecken

vespod: Vespod kufru má schované peníze.Unterhalb des Koffers hat sie ihr Geld versteckt.

vypátrat: Pokusil se vypátrat její úkryt.Er versuchte ihr Versteck auszukundschaften.