Hlavní obsah

verstecken

Das, podstatné jméno~s

Vyskytuje se v

spielen: Verstecken/Fangen/Blindekuh spielenhrát na schovávanou/honěnou/slepou bábu

Versteck: Versteck spielenhrát si na schovávanou o dětech