Hlavní obsah

spielen

Sloveso

 1. hrát simit Puppen spielenhrát si s panenkami
 2. hrát (hru)Verstecken/Fangen/Blindekuh spielenhrát na schovávanou/honěnou/slepou bábu
 3. hrát fotbal, tenis ap.
 4. (za)hrát, trefit míč do branky ap.
 5. etw. Akk hrát na covon klein auf Klavier spielenhrát odmala na klavír
 6. hrát herecky ztvárnitSpielt er in diesem Film?Hraje v tomto filmu?
 7. hrát, dávat, mít na programu o divadle ap.přen., hovor. Was wird hier gespielt?Co se tady děje?
 8. odehrávat se děj románu ap.
 9. j-n/etw. hrát si na koho/co, hrát, předstírat koho/coden Boss der Firma spielenhrát si na šéfa firmy
 10. j-n (se)hrát (roli) koho hostitelky ap., (za)hrát si na koho
 11. zahrávat si, hrát simit dem Leben spielenzahrávat si se životem

Vyskytuje se v

Feuer: mit dem Feuer spielenhrát/zahrávat si s ohněm lehkomyslně riskovat

Gedanke: mit dem Gedanken spielenpohrávat si s myšlenkou

Geige: die erste Geige spielenhrát první housle

Komödie: Komödie spielenhrát komedii/divadýlko předstírat

Leberwurst: die gekränkte/beleidigte Leberwurst spielenhrát si na uraženého, tvářit se uraženě

Register: alle Register ziehen/spielen lassentahat za všechny páky/nitky

Spiel: Das Spiel hat sich gewendet.Karta se obrátila.

Vabanque: Vabanque spielenhrát vabank

verrückt: verrückt spielenzbláznit se nechovat se normálně

Versteck: Versteck spielenhrát si na schovávanou o dětech

Zeit: auf Zeit spielenhrát o čas

gegen: das Spiel Sparta gegen Slaviautkání Sparta proti Slávii

können: Gitarre spielen könnenumět hrát na kytaru

anstatt: Er hat den ganzen Nachmittag gespielt, anstatt zu lernen.Celé odpoledne si hrál, místo aby se učil.

beide: Er kann beides, Klavier und Gitarre spielen.Umí obojí, hrát na klavír i na kytaru.

beteiligen: Alle Kinder beteiligten sich an dem Spiel.Všechny děti se účastnily hry.

damit: Er spielt sehr gut Fußball und hat damit die Chance, einmal Profi zu werden.Hraje velmi dobře fotbal, a tím má šanci se stát profesionálem.

Doktor: Die Kinder spielten Doktor.Děti si hrály na doktora.

es: Wo ist das Kind? – Es spielt im Garten.Kde je to dítě? – Hraje si na zahradě.

Gitarre: Gitarre spielenhrát na kytaru

Glück: viel Glück in der Liebe/im Spiel habenmít hodně štěstí v lásce/ve hře

Kino: Was wird heute im Kino gespielt?Co dnes dávají v kině?

machen: ein Spiel machen(za)hrát (si)

maßgebend: eine maßgebende Rolle spielenhrát rozhodující roli

mitspielen: Dabei spielen mehrere Gründe mit.Při tom hraje roli více důvodů.

noch: Er spielt recht gut Klavier, aber sie spielt noch viel besser.On hraje na klavír velmi dobře, ale ona hraje ještě mnohem lépe.

Orgel: Orgel spielen lernenučit se hrát na varhany

Reserve: bei der Reserve sein/spielenbýt v záloze, hrát záložníka

spielen: mit Puppen spielenhrát si s panenkami

ungefährdet: ungefährdet spielenbezpečně si hrát

verleiten: j-n zum Spiel verleitenzlákat koho ke hře

vorspielen: Spiel uns doch nichts vor!Nehraj to na nás!

hra: Olympische Spieleolympijské hry

kostka: Würfel spielenhrát kostky

kulička: Murmeln spielencvrnkat kuličky

aut: einen Ball ins Aus spielenzahrát míč do autu

blbnout: Unser Fernseher spielt verrückt.Blbne nám televize.

cvrnkat: mit Murmeln spielencvrnkat kuličky

čtyři: vierhändig spielenhud. hrát na čtyři ruce

dějství: ein Spiel in drei Aktenhra o třech dějstvích

do: zum Tanz spielenhrát do tance

dorost: im Nachwuchs spielenhrát za dorost

dovedně: gewandt gespieltsport. dovedně zahraný

dur: eine Komposition in D-Dur spielenhrát skladbu v D dur

fér: ein faires Spiel spielenhrát fér hru

hazardovat: seine Gesundheit aufs Spiel setzenhazardovat se zdravím

housle: Geige spielenhrát na housle

hrát: Karten/Schach spielenhrát karty/šachy

hrát si: mit dem Ball spielenhrát si s míčem

hravě: etw. spielend schaffenhravě stihnout co

klávesa: Keyboard spielenhrát na klávesy

kulečník: Billard spielenhrát kulečník

kuželka: Kegel spielenhrát kuželky

mašinka: mit einem Kinderzug spielenhrát si s mašinkou

míč: mit dem Ball spielenhrát si s míčem

mistrovsky: meisterhaft spielenmistrovsky zahrát

na: auf Wunsch spielenzahrát na přání

nula: Das Spiel endete drei zu null.Zápas skončil tři nula.

odehrát: das Musikstück fehlerlos spielenodehrát skladbu bez chyby

odehrávat se: Die Filmhandlung spielt sich in England ab.Děj filmu se odehrává v Anglii.

osmina: Achtel spielenslang. hrát osminy

ošidný: ein trügerisches Spiel mit j-m spielenhrát ošidnou hru s kým

panáček: mit Puppen spielenhrát si s panáčky

piano: piano spielenhrát piano

podvodný: ein betrügerisches Spielpodvodná hra

pohrát si: mit Kindern spielenpohrát si s dětmi

pohrávat si: mit der Gesundheit spielenpohrávat si se zdravím

pop: Pop spielenhrát pop

poznačený: mit gezinkten Karten spielenhrát s poznačenými kartami

pravačka: nur mit dem rechten Fuß spielenkopat pouze pravačkou

prostředník: für j-n den Vermittler spielendělat prostředníka komu

přízvuk: den Ton mit größerer Betonung spielenhud. zahrát tón s větším přízvukem

půle: in der eigenen Spielhälfte spielenhrát na vlastní půli hřiště

rozehraný: ein gut angefangenes Spieldobře rozehraný zápas

rozehrávat: Wer spielt an?Kdo rozehrává?

bleiben: aus dem Spiel bleibenzůstat mimo hru

schovávaná: Verstecken spielenhrát (si) na schovávanou

síť: das Spiel am Netzhra na síti

skončit: Das Spiel ging unentschieden aus.Zápas skončil nerozhodně.

šach: Schach spielenhrát šach

tenis: Tennis spielen gehenchodit na tenis

válet: Er spielt spitzenmäßig Bass.Válí na basu.

varhany: die/auf der Orgel spielenhrát na varhany

víc: Spiel für zwei und mehr Spielerhra pro dva a více hráčů

z, ze: vom Blatt/nach Noten spielenhrát z not

zvrtnout se: Der Spiel artete in einen Kampf aus.Hra se zvrtla v boj.

divadlo: Theater spielenpřen. hrát divadlo

falešný: mit j-m ein falsches Spiel spielenhrát falešnou hru s kým

figura: nur eine Figur im Spiel seinbýt jen figurou ve hře

klec: Das Spiel ist aus.Spadla klec.

kočka: Katz und Maus mit j-m spielenhrát si s kým jako kočka s myší

myš: mit j-m Katze und Maus spielenhrát si s kým jako kočka s myší

otevřený: ein offenes Spiel spielenhrát otevřenou hru

sázka: etw. aufs Spiel setzendát co v sázku

bdělý: bdělý stavder Wachzustand

celkový: celkový zdravotní stavder Allgemeinzustand

konečný: konečný stavder Endzustand

kritický: kritický stavein kritischer Zustand

nouze: stav nouzeder Notstand

poddanský: poddanský stavder Untertanenstand

prozatímní: prozatímní stavvorläufiger Zustand

přechodný: přechodný stavvorübergehender Zustand

stav: zdravotní stavder Gesundheitszustand

tkalcovský: tkalcovský stavder Webstuhl

úzkostný: med. úzkostný stavder Angstzustand

vodní: vodní stavder Wasserstand

výjimečný: vyhlásit výjimečný stavden Ausnahmezustand verhängen

výsledný: výsledný stavder Endzustand

zdravotní: zdravotní stavder Gesundheitszustand

naroveň: stavět naroveňgleichstellen

některý: Některý den se stavím.An irgendeinem Tag komme ich vorbei.

nenormální: nenormální stavunnormaler Zustand

nešikovně: nešikovně se stavět k čemusich bei etw. ungeschickt anstellen

pravděpodobný: pravděpodobný stav čehoein vermutlicher Zustand etw. Gen

psychický: psychický stavpsychischer Zustand

se, si: Ten dům se staví už pět let.Das Haus wird schon seit fünf Jahren gebaut.

stabilizovat: med. stabilizovat stav pacientaden Zustand des Patienten stabilisieren

stavět se: stavět se na čí stranusich hinter j-n stellen

stavit se: Stavte se pro nás.Holt uns ab.

zadní: expr. stavět se na zadnísich auf die Hinterbeine stellen

zámek: stavět si vzdušné zámkyLuftschlösser bauen

diesseitig: stavět na tomto břehuam diesseitigen Ufer bauen

Stand: nynější stav výzkumuder jetzige Stand der Forschung