Hlavní obsah

Gedanke, zast. Gedanken

Vyskytuje se v

kein, keine: Kein Gedanke (daran)!Ani nápad!

machen: sich über etw. Akk Gedanken machenlámat si hlavu s čím

ähnlich: Ich hatte einen ähnlichen Gedanken wie du.Měla jsem podobnou myšlenku jako ty.

allein: Allein der Gedanke, das zu tun, war abscheulich.Samotná myšlenka to udělat byla odporná.

fassen: seine Gedanken in Worte fassenslovy vyjádřit své myšlenky

formulieren: einen Gedanken präzise formulierenprecizně formulovat myšlenku

schaudern: Es schaudert mich bei diesem Gedanken.Děsím se té myšlenky.

versteifen: sich auf einen Gedanken versteifenneústupně trvat na myšlence

kolovat: Die Gedanken gehen in seinem Kopf um.Myšlenky mu kolují hlavou.

kuriózní: ein kurioser Gedankekuriózní myšlenka

mihnout se: Durch den Kopf fuhr ihm ein bösartiger Gedanke.přen. Hlavou se mu mihla zlomyslná myšlenka.

originální: ein origineller Gedankeoriginální myšlenka

ponurý: düstere Gedanken habenmít ponuré myšlenky

předstihnout: Die Tat ist dem Gedanken zuvorgekommen.Čin předstihl myšlenku.

přesah: das Übergreifen der Gedankenpřesah myšlenek

převratný: umwälzende Gedankenpřevratné myšlenky

rojit se: Durch seinen Kopf schwirren unterschiedliche Gedanken.přen. Rojí se mu v hlavě různorodé myšlenky.

rozporuplný: ein kontroverser Gedankerozporuplná myšlenka

rozvést: einen Gedanken ausführenrozvést myšlenku

vzpouzet se: Ich sträube mich gegen diesen Gedanken.Vzpouzím se této myšlence.

zformovat: seine Gedanken in einen Satz formenzformovat myšlenky do věty

zhřešit: in Gedanken sündigenzhřešit myšlenkou

myšlenka: tief in Gedanken versunken seinbýt zabrán v myšlenkách

otec: Der Wunsch ist der Vater des Gedankens.Přání bývá otcem myšlenky.

přání: Der Wunsch ist der Vater des Gedankens.Přání je otcem myšlenky.

přijít: auf andere Gedanken kommenpřijít na jiné myšlenky

Gedanke: j-s Gedanken lesen (können)(umět) číst myšlenky koho