Hlavní obsah

fassen

Sloveso

  1. uchopit, popadnout, chytit, vzítdas Messer am Griff fassenuchopit nůž za střenkuj-n bei der Hand fassenvzít koho za ruku
  2. irgendwohin sáhnout kam na kamna ap.nach einem Glas fassensáhnout po sklenici
  3. (po)lapit, chytit, dopadnout zloděje ap.
  4. zapadnout, držet, zachytit se
  5. kniž.zachvátit, pojmout zděšení ap.
  6. dostat příděl(em) jídlo, munici ap.
  7. pojmout, obsáhnout, mít kapacitu o stadionu ap.Der Tank fasst 50 Liter.Nádrž pojme 50 litrů.
  8. vyjádřit, vyslovitseine Gedanken in Worte fassenslovy vyjádřit své myšlenkyetw. in Verse fassenvyjádřit co ve verších
  9. kniž.etw. Akk pochopit co, porozumět čemu
  10. sich fassen vzpamatovat se, uklidnit se z šoku ap.Fassen Sie sich!Uklidněte se!

Vyskytuje se v

Gelegenheit: die Gelegenheit beim Schopf(e) fassenchytit příležitost za pačesy

Schopf: j-n beim Schopf fassen/packenpopadnout koho za pačesy/vlasy zlobivé dítě ap.

anfassen: Fasst euch an.Chyťte se za ruce.

beschlagen: ein Fass mit Reifen beschlagenpřibít obruč(e) na sud

Fass: ein Fass anstechennarazit sud

gewichtig: einen gewichtigen Entschluss fassenučinit závažné rozhodnutí

Mut: (neuen) Mut fassenzískat (nové) odhodlání

odvaha: Mut fassennabýt odvahy

chytit: Er fasste sie bei der Hand.Chytl ji za ruku.

chytit se: Fasst euch an den Händen.Chyťte se za ruce.

krátce: kurz gesagt/gefasstkrátce řečeno

odvalit: das Fass in den Keller wälzenodvalit sud do sklepa

rám: etw. in einen Rahmen fassenzasadit do rámu co

sud: Wein vom Fass abziehennatáhnout víno ze sudu

točit: Bier vom Fass zapfentočit pivo ze sudu

vrah: einen Mörder fassendopadnout vraha

vystihnout: So ein Erlebnis kann man nicht in Worte fassen.Takový zážitek nelze vystihnout slovy.

zloděj: Fasst den Dieb!Chyťte zloděje!

pačesy: eine Gelegenheit beim Schopf(e) fassen/ergreifen/packenpopadnout příležitost za pačesy

fassen: sich fassenvzpamatovat se, uklidnit se z šoku ap.