Hlavní obsah

Fass

Das, podstatné jméno~es, -ä-er

  1. sud, bečkaein Fass anstechennarazit sudzwei Fässer/Fass Bierdva sudy piva
  2. bedna, hlava znalec, odborník

Vyskytuje se v

fassen: sich fassenvzpamatovat se, uklidnit se z šoku ap.

Gelegenheit: die Gelegenheit beim Schopf(e) fassenchytit příležitost za pačesy

Schopf: j-n beim Schopf fassen/packenpopadnout koho za pačesy/vlasy zlobivé dítě ap.

anfassen: Fasst euch an.Chyťte se za ruce.

beschlagen: ein Fass mit Reifen beschlagenpřibít obruč(e) na sud

gewichtig: einen gewichtigen Entschluss fassenučinit závažné rozhodnutí

Mut: (neuen) Mut fassenzískat (nové) odhodlání

odvaha: Mut fassennabýt odvahy

chytit: Er fasste sie bei der Hand.Chytl ji za ruku.

chytit se: Fasst euch an den Händen.Chyťte se za ruce.

krátce: kurz gesagt/gefasstkrátce řečeno

odvalit: das Fass in den Keller wälzenodvalit sud do sklepa

rám: etw. in einen Rahmen fassenzasadit do rámu co

sud: Wein vom Fass abziehennatáhnout víno ze sudu

točit: Bier vom Fass zapfentočit pivo ze sudu

vrah: einen Mörder fassendopadnout vraha

vystihnout: So ein Erlebnis kann man nicht in Worte fassen.Takový zážitek nelze vystihnout slovy.

zloděj: Fasst den Dieb!Chyťte zloděje!

pačesy: eine Gelegenheit beim Schopf(e) fassen/ergreifen/packenpopadnout příležitost za pačesy

Fass: ein Fass anstechennarazit sud