Hlavní obsah

zachvátit

Dokonavé sloveso

Vyskytuje se v

zděšení: Zachvátilo ho zděšení.Er wurde von Entsetzen erfasst.

zachvátit: Požár zachvátil celý les.Der Brand ergriff den ganzen Wald.