Hlavní obsah

fassen

Sloveso

  1. uchopit, popadnout, chytit, vzítdas Messer am Griff fassenuchopit nůž za střenkuj-n bei der Hand fassenvzít koho za ruku
  2. irgendwohin sáhnout kam na kamna ap.nach einem Glas fassensáhnout po sklenici
  3. (po)lapit, chytit, dopadnout zloděje ap.
  4. zapadnout, držet, zachytit se
  5. kniž.zachvátit, pojmout zděšení ap.
  6. dostat příděl(em) jídlo, munici ap.
  7. pojmout, obsáhnout, mít kapacitu o stadionu ap.Der Tank fasst 50 Liter.Nádrž pojme 50 litrů.
  8. vyjádřit, vyslovitseine Gedanken in Worte fassenslovy vyjádřit své myšlenkyetw. in Verse fassenvyjádřit co ve verších
  9. kniž.etw. Akk pochopit co, porozumět čemu
  10. sich fassen vzpamatovat se, uklidnit se z šoku ap.Fassen Sie sich!Uklidněte se!

Vyskytuje se v

Gelegenheit: die Gelegenheit beim Schopf(e) fassenchytit příležitost za pačesy

Schopf: j-n beim Schopf fassen/packenpopadnout koho za pačesy/vlasy zlobivé dítě ap.

anfassen: Fasst euch an.Chyťte se za ruce.

beschlagen: ein Fass mit Reifen beschlagenpřibít obruč(e) na sud

Fass: ein Fass anstechennarazit sud

Fass: zwei Fässer/Fass Bierdva sudy piva

gewichtig: einen gewichtigen Entschluss fassenučinit závažné rozhodnutí

Mut: (neuen) Mut fassenzískat (nové) odhodlání