Hlavní obsah

kapacita

Vyskytuje se v

skladovací: skladovací kapacitadie Lagerkapazität

praktický: praktická kapacita čehopraktische Kapazität etw. Gen

kapacita: kapacityvýrobní, ubytovací, aj. možnosti die Kapazitäten