Hlavní obsah

vyjádřit

Vyskytuje se v

postoj: vyjádřit svůj postoj k čemuseine Stellungnahme zu etw. abgeben

jasně: jasně se vyjádřitsich deutlich ausdrücken

politování: vyjádřit politování nad kým/čímsein Bedauern über j-n/etw. ausdrücken

případně: případně se vyjádřitsich treffend ausdrücken

vděk: vyjádřit (svůj) vděk(seinen) Dank abstatten