Hlavní obsah

vyjadřování

Vyskytuje se v

elegance: elegance jeho vyjadřovánídie Eleganz seiner Formulierung

chudě: chudě se vyjadřovatsich dürftig ausdrücken

prostě: vyjadřovat se prostěsich einfach ausdrücken

prostý: prosté vyjadřování/chováníeinfältige Ausdrucksweise/einfältiges Benehmen

barock: mít zvláštní způsob vyjadřováníeine barocke Ausdrucksweise haben

schwerfällig: těžkopádně se vyjadřovatschwerfällig sprechen

stehen: Tento příklad vyjadřuje mnohé.Dieses Beispiel steht für viele.