Hlavní obsah

chudě

Vyskytuje se v

chudý: eine arme Familiechudá rodina

kostelní: arm wie eine Kirchenmauschudý jako kostelní myš

arm: Das Land ist arm an Bodenschätzen.Země je chudá na nerostné suroviny.

kärglich: ein kärgliches Abendbrot essenjíst chudou večeři

noch: Wir sind weder arm noch reich.Nejsme ani chudí, ani bohatí.

chudě: sich dürftig ausdrückenchudě se vyjadřovat