Hlavní obsah

chudý

Vyskytuje se v

kostelní: chudý jako kostelní myšarm wie eine Kirchenmaus

arm: Das Land ist arm an Bodenschätzen.Země je chudá na nerostné suroviny.

kärglich: ein kärgliches Abendbrot essenjíst chudou večeři

noch: Wir sind weder arm noch reich.Nejsme ani chudí, ani bohatí.