Hlavní obsah

greifen

Slovesogriff, h. gegriffen

  1. etw. Akk vzít, chytnout co do rukou, chopit se čehoetw. mit der Zange greifenvzít co kleštěmi
  2. chytit, lapit
  3. kniž.zu etw. sáhnout po čem po peru ap.zur Zigarette/Flasche greifensáhnout po cigaretě/láhvi
  4. nach etw., irgendwohin sáhnout, natáhnout se po čem, kamSie griff instinktiv nach seiner Hand.Instinktivně sáhla po jeho ruce.

Slovesogriff, h. gegriffen

  1. zum Greifen nah(e) na dosah (ruky)
  2. um sich greifen šířit se, rozšiřovat se, rozmáhat se požár ap.Die Epidemie griff rasch um sich.Epidemie se rychle rozšířila.

Vyskytuje se v

Feder: zur Feder greifenchopit se pera

Griff: etw. Akk im Griff habenovládat koho/co

Tasche: für etw. tief in die Tasche greifensáhnout kvůli čemu hluboko do kapsy

voll: ins Volle greifenbrát plnými hrstmi

Griff: mit eisernem Griffželeznou rukou držet zloděje ap.

danach: Sie sah das Seil und griff danach.Uviděla lano a sáhla po něm.

fassen: das Messer am Griff fassenuchopit nůž za střenku

Geldbeutel: přen. für etw. tief in den Geldbeutel greifensáhnout kvůli čemu hluboko do kapsy

Nichts: ins Nichts greifensáhnout do prázdna

Sanktion: zu Sanktionen greifenpřikročit k sankcím, použít sankcí

unfair: zu unfairen Mitteln greifenpoužít nečestných prostředků

vzít si: Vezměte si.Greifen Sie zu.

držák: uchopit co za držáketw. am Halter greifen

klepat: přen. klepat si na čelosich an die Stirn greifen

nabídnout: Nabídněte si!Greift zu!, hovor. Langt zu!

vyprostit se: Vyprostila se z jeho sevření.Sie hat sich seinem Griff entrungen.

vyrvat se: vyrvat se ze sevřenísich dem Griff entringen

hluboko: sáhnout hluboko do kapsytief in die Tasche greifen

kapsa: sáhnout hluboko do kapsytief in die Tasche greifen

prásknout: přen. prásknout se přes kapsuSpendierhosen anhaben, tüchtig in die Tasche greifen