Hlavní obsah

greifen

Slovesogriff, h. gegriffen

  1. etw. Akk vzít, chytnout co do rukou, chopit se čehoetw. mit der Zange greifenvzít co kleštěmi
  2. chytit, lapit
  3. kniž.zu etw. sáhnout po čem po peru ap.zur Zigarette/Flasche greifensáhnout po cigaretě/láhvi
  4. nach etw., irgendwohin sáhnout, natáhnout se po čem, kamSie griff instinktiv nach seiner Hand.Instinktivně sáhla po jeho ruce.

Slovesogriff, h. gegriffen

  1. zum Greifen nah(e) na dosah (ruky)
  2. um sich greifen šířit se, rozšiřovat se, rozmáhat se požár ap.Die Epidemie griff rasch um sich.Epidemie se rychle rozšířila.

Vyskytuje se v

greifen: zum Greifen nah(e)na dosah (ruky)

Griff: etw. Akk im Griff habenovládat koho/co

Tasche: für etw. tief in die Tasche greifensáhnout kvůli čemu hluboko do kapsy

voll: ins Volle greifenbrát plnými hrstmi

danach: Sie sah das Seil und griff danach.Uviděla lano a sáhla po něm.

fassen: das Messer am Griff fassenuchopit nůž za střenku

Geldbeutel: přen. für etw. tief in den Geldbeutel greifensáhnout kvůli čemu hluboko do kapsy

Nichts: ins Nichts greifensáhnout do prázdna

Sanktion: zu Sanktionen greifenpřikročit k sankcím, použít sankcí

unfair: zu unfairen Mitteln greifenpoužít nečestných prostředků

vzít si: Greifen Sie zu.Vezměte si.

držák: etw. am Halter greifenuchopit co za držák

klepat: sich an die Stirn greifenpřen. klepat si na čelo

nabídnout: Greift zu!, hovor. Langt zu!Nabídněte si!

vyprostit se: Sie hat sich seinem Griff entrungen.Vyprostila se z jeho sevření.

vyrvat se: sich dem Griff entringenvyrvat se ze sevření

hluboko: tief in die Tasche greifensáhnout hluboko do kapsy

kapsa: tief in die Tasche greifensáhnout hluboko do kapsy

prásknout: Spendierhosen anhaben, tüchtig in die Tasche greifenpřen. prásknout se přes kapsu

Feder: zur Feder greifenchopit se pera