Hlavní obsah

Register

Das, podstatné jméno~s, ~

Vyskytuje se v

vzadu: Rejstřík je vzadu v knize.Das Register ist hinten im Buch.

zanést: zanést do registru koho/coj-n/etw. in das Register eintragen