Hlavní obsah

Register

Das, podstatné jméno~s, ~

Vyskytuje se v

vzadu: Das Register ist hinten im Buch.Rejstřík je vzadu v knize.

zanést: zanést do registru koho/coj-n/etw. in das Register eintragen

Register: j-n/etw. im alphabetischen Register suchenhledat koho/co v abecedním rejstříku