Hlavní obsah

Index

Der, podstatné jméno~(es), ~e/Indizes

  1. seznam, rejstřík hesel v knize ap.etw. im Index nachschlagenvyhledat co v rejstříku
  2. index seznam zakázaných dělein Buch auf den Index setzenzapsat knihu na index
  3. ekon.index, ukazatel statistická hodnota
  4. mat., fyz.index, exponent

Vyskytuje se v

index: der Preisindexekon. cenový index

Index: vyhledat co v rejstříkuetw. im Index nachschlagen