Hlavní obsah

hra

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (činnost pro zábavu) das Spielkaretní hradas Kartenspielstolní hrydie Brettspiele
  2. (sportovní činnost) das Spiel, das/der Matchmíčové hryBallspieleolympijské hryOlympische Spiele
  3. (dramatické dílo) das (Schau)Spiel, das Dramadivadelní hradas Theaterstückloutková hradas Puppenspiel, das Marionettenspiel
  4. (na hudební nástroj) das Spielhra na housledas Geigenspiel
  5. (pohrávání) das Spiel
  6. (počínání, působení) das Spiel

Vyskytuje se v

bojový: bojové hrydie Kampfspiele

deskový: desková hradas Brettspiel

divadelní: divadelní hradas Theaterstück

hazardní: hazardní hradas Glücksspiel

karetní: karetní hradas Kartenspiel

klukovský: klukovské hrydie Jungenspiele

komorní: komorní hradas Kammerspiel

koncový: sport. koncová hradas Endspiel

konverzační: konverzační divadelní hradas Konversationsstück

míčový: míčové hrydie Ballspiele

počítačový: počítačová hradas Computerspiel

postavení: sport. postavení mimo hrudas Abseits

přesilový: sport. přesilová hradas Überzahlspiel

soutěživý: soutěživé hrydie Wettbewerbsspiele

společenský: společenská hradas Gesellschaftsspiel

stav: stav hryder Spielstand

útočný: sport. útočná hradas Offensivspiel

dějství: hra o třech dějstvíchein Spiel in drei Akten

fér: hrát fér hruein faires Spiel spielen

freewarový: freewarové hrydie Freeware-Spiele

ošidný: hrát ošidnou hru s kýmein trügerisches Spiel mit j-m spielen

podvodný: podvodná hraein betrügerisches Spiel

provedení: provedení divadelní hrydie Darbietung eines Theaterstücks

přebraný: přebraný hráchausgelesene Erbsen

rozehrávat: rozehrávat přesilovou hrudas Überzahlspiel eröffnen

síť: hra na sítidas Spiel am Netz

trailer: trailer na novou počítačovou hruder Trailer zu einem neuen Computerspiel

víc: hra pro dva a více hráčůSpiel für zwei und mehr Spieler

vytvořit: vytvořit divadelní hruein Theaterspiel schaffen

začátek: na začátku hryam Anfang/zu Beginn des Spieles

zaktualizovat: zaktualizovat divadelní hrudas Theaterstück aktualisieren

zjednodušit se: Pravidla hry se postupně zjednodušila.Die Spielregeln haben sich nach und nach vereinfacht.

zvrtnout se: Hra se zvrtla v boj.Der Spiel artete in einen Kampf aus.

falešný: hrát falešnou hru s kýmmit j-m ein falsches Spiel spielen

figura: být jen figurou ve hřenur eine Figur im Spiel sein

hrách: Jako když hrách na stěnu hází.Das sind Erbsen an die Wand geworfen.

hrát: hrát s kým otevřenou hrumit j-m ein offenes Spiel spielen

otevřený: hrát otevřenou hruein offenes Spiel spielen

stěna: jako když hrách na stěnu házíwie gegen eine Wand reden

štěstí: pořek. Neštěstí ve hře, štěstí v lásce.Pech im Spiel, Glück in der Liebe.

beteiligen: Alle Kinder beteiligten sich an dem Spiel.Všechny děti se účastnily hry.

Glück: viel Glück in der Liebe/im Spiel habenmít hodně štěstí v lásce/ve hře

Meister: ein Meister der Feder/des Klavierspielsmistr pera/ve hře na klavír

Spiel: ein faires Spielférová hra

Spiel: die Olympischen Spieleolympijské hry, olympiáda

verleiten: j-n zum Spiel verleitenzlákat koho ke hře