Hlavní obsah

beteiligen

Sloveso

  1. sich beteiligen an etw. Dat podílet se na čem, účastnit se čeho diskuse ap.Alle Kinder beteiligten sich an dem Spiel.Všechny děti se účastnily hry.
  2. j-n an etw. Dat dát podíl komu na čem, udělat podílníkem koho na čem na zisku ap.
  3. j-n an etw. Dat zapojit koho do čeho zaměstnance do řízení podniku ap.

Vyskytuje se v

aktiv: aktivně se podílet na čemsich aktiv an etw. beteiligen

maßgeblich: mít rozhodující podíl na čemmaßgeblich an etw. beteiligt sein

beteiligen: an etw. Dat podílet se na čem, účastnit se čeho diskuse ap.sich beteiligen