Hlavní obsah

stěna

Vyskytuje se v

buněčný: die Zellwand/Zellmembranbiol. buněčná stěna/membrána

čelní: die Frontwand/Stirnwandčelní stěna

posunovací: die Schiebewandposunovací stěna

projekční: die Projektionswandprojekční stěna

protihlukový: die Lärmschutzwandprotihluková ochranná stěna

tloušťka: die Wandstärketloušťka stěny

obložit: Wände mit Holz verkleidenobložit stěny dřevem

originál: An der Wand hängen zwei Originale.Na stěně visí dva originály.

průzor: das Guckloch in der Wandprůzor ve stěně

přijít: Der Schrank kommt zur Wand.Skříň přijde ke stěně.

přisunout: den Schrank an die Wand schiebenpřisunout skříň ke stěně

přitlačit se: sich an die Wand drückenpřitlačit se ke stěně

skalní: die Fels(en)wandskalní stěna

vyzdobit: alle Wände mit Fresken ausschmückenvyzdobit všechny stěny freskami

hrách: Das sind Erbsen an die Wand geworfen.Jako když hrách na stěnu hází.

anlehnen: sich (mit dem Rücken) an die Wand anlehnenopřít se (zády) o stěnu

anpressen: das Ohr an die Wand anpressenpřitisknout ucho na stěnu

bleich: bleich wie eine Wand seinbýt bledý jako stěna

gegen: sich gegen die Wand drehenotočit se ke stěně

abstehen: Der Schrank steht zu weit (von der Wand) ab.Skříň stojí příliš daleko (od stěny).

darauf: An der Wand hing ein Regal, darauf standen Bücher.Na stěně visela police, na ní byly uložené knihy.

durchbohren: die Wand durchbohrenprovrtat stěnu

klopfen: an die/der Wand klopfenzaťukat na stěnu

senkrecht: eine senkrechte Felswand bezwingenzdolat svislou skalní stěnu

sprengen: ein Loch in eine Felswand sprengenprorazit díru skalní stěnou

stoßen: gegen die Wand stoßennarazit do stěny

Wand: Er wurde weiß wie eine Wand.Zbledl jako stěna.

stěna: die Felswandskalní stěna