Hlavní obsah

abstehen

Slovesostand ab, h./SüD,ÖrD,SwDi. abgestanden

  1. von etw. stát, být (ve vzdálenosti) od čehoDer Schrank steht zu weit (von der Wand) ab.Skříň stojí příliš daleko (od stěny).
  2. odstávat vlasy ap.abstehende Ohrenodstávající uši

Vyskytuje se v

zeitlich: ein großer zeitlicher Abstandvelký časový odstup

Abstand: in 20 Meter Abstandv odstupu 20 metrů

Abstand: einen Abstand von fünf Minuten habenmít náskok pět minut

folgen: Sie folgte ihm in großem Abstand ins Haus.S velkým odstupem ho následovala do domu.

diskrétní: udržovat diskrétní vzdálenost od koho/čehoeinen diskreten Abstand von j-m/etw. einhalten

nadhled: posuzovat co s nadhledemetw. mit Abstand betrachten

odstup: dívat se na obraz z odstupudas Bild mit Abstand betrachten

vystát: vystát důleksich die Beine abstehen, sich die Beine in den Leib stehen