Hlavní obsah

abstehen

Slovesostand ab, h./SüD,ÖrD,SwDi. abgestanden

  1. von etw. stát, být (ve vzdálenosti) od čehoDer Schrank steht zu weit (von der Wand) ab.Skříň stojí příliš daleko (od stěny).
  2. odstávat vlasy ap.abstehende Ohrenodstávající uši

Vyskytuje se v

zeitlich: velký časový odstupein großer zeitlicher Abstand

Abstand: v odstupu 20 metrůin 20 Meter Abstand

folgen: S velkým odstupem ho následovala do domu.Sie folgte ihm in großem Abstand ins Haus.

diskrétní: udržovat diskrétní vzdálenost od koho/čehoeinen diskreten Abstand von j-m/etw. einhalten

nadhled: posuzovat co s nadhledemetw. mit Abstand betrachten

odstup: dívat se na obraz z odstupudas Bild mit Abstand betrachten

vystát: vystát důleksich die Beine abstehen, sich die Beine in den Leib stehen