Hlavní obsah

abstehen

Slovesostand ab, h./SüD,ÖrD,SwDi. abgestanden

  1. von etw. stát, být (ve vzdálenosti) od čehoDer Schrank steht zu weit (von der Wand) ab.Skříň stojí příliš daleko (od stěny).
  2. odstávat vlasy ap.abstehende Ohrenodstávající uši

Vyskytuje se v

zeitlich: ein großer zeitlicher Abstandvelký časový odstup

Abstand: in 20 Meter Abstandv odstupu 20 metrů

folgen: Sie folgte ihm in großem Abstand ins Haus.S velkým odstupem ho následovala do domu.