Hlavní obsah

senkrecht

Vyskytuje se v

senkrecht: zdolat svislou skalní stěnueine senkrechte Felswand bezwingen

čára: vodorovná/svislá čárawaagerechte/senkrechte Linie

kolmo: narýsovat přímku kolmo k roviněeine Linie senkrecht zur Ebene ziehen

kolmý: být kolmý k čemu, na cosenkrecht zu etw., auf etw. sein

bleiben: Hlavně klid!, To chce klid!Immer (schön) senkrecht bleiben!