Hlavní obsah

hrách

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (bylina) die Erbse
  2. (semeno) die Erbseklečet na hrachuauf Erbsen knien

Vyskytuje se v

bojový: die Kampfspielebojové hry

deskový: das Brettspieldesková hra

divadelní: das Theaterstückdivadelní hra

hrách: auf Erbsen knienklečet na hrachu

klukovský: die Jungenspieleklukovské hry

komorní: das Kammerspielkomorní hra

koncový: das Endspielsport. koncová hra

konverzační: das Konversationsstückkonverzační divadelní hra

lusk: die Erbsenschotelusk hrachu

míčový: die Ballspielemíčové hry

počítačový: das Computerspielpočítačová hra

postavení: das Abseitssport. postavení mimo hru

přesilový: das Überzahlspielsport. přesilová hra

soutěživý: die Wettbewerbsspielesoutěživé hry

společenský: das Gesellschaftsspielspolečenská hra

stav: der Spielstandstav hry

útočný: das Offensivspielsport. útočná hra

dějství: ein Spiel in drei Aktenhra o třech dějstvích

fér: ein faires Spiel spielenhrát fér hru

ošidný: ein trügerisches Spiel mit j-m spielenhrát ošidnou hru s kým

podvodný: ein betrügerisches Spielpodvodná hra

provedení: die Darbietung eines Theaterstücksprovedení divadelní hry

přebraný: ausgelesene Erbsenpřebraný hrách

rozehrávat: das Überzahlspiel eröffnenrozehrávat přesilovou hru

síť: das Spiel am Netzhra na síti

trailer: der Trailer zu einem neuen Computerspieltrailer na novou počítačovou hru

víc: Spiel für zwei und mehr Spielerhra pro dva a více hráčů

vytvořit: ein Theaterspiel schaffenvytvořit divadelní hru

začátek: am Anfang/zu Beginn des Spielesna začátku hry

zaktualizovat: das Theaterstück aktualisierenzaktualizovat divadelní hru

zjednodušit se: Die Spielregeln haben sich nach und nach vereinfacht.Pravidla hry se postupně zjednodušila.

zvrtnout se: Der Spiel artete in einen Kampf aus.Hra se zvrtla v boj.

falešný: mit j-m ein falsches Spiel spielenhrát falešnou hru s kým

figura: nur eine Figur im Spiel seinbýt jen figurou ve hře

hrát: mit j-m ein offenes Spiel spielenhrát s kým otevřenou hru

otevřený: ein offenes Spiel spielenhrát otevřenou hru

stěna: wie gegen eine Wand redenjako když hrách na stěnu hází

štěstí: Pech im Spiel, Glück in der Liebe.pořek. Neštěstí ve hře, štěstí v lásce.

beteiligen: Alle Kinder beteiligten sich an dem Spiel.Všechny děti se účastnily hry.

Glück: viel Glück in der Liebe/im Spiel habenmít hodně štěstí v lásce/ve hře

Meister: ein Meister der Feder/des Klavierspielsmistr pera/ve hře na klavír

Spiel: ein faires Spielférová hra

verleiten: j-n zum Spiel verleitenzlákat koho ke hře

hra: das Kartenspielkaretní hra