Hlavní obsah

otevřený

Přídavné jméno

  1. (okno, dům, ústa ap.) offen, geöffnet, aufgemachtotevřená oknageöffnete Fensterden otevřených dveříder Tag der offenen Tür
  2. (nekrytý, volný) offenotevřený oheňoffenes Feuer
  3. (ničím neohraničený) offenotevřené mořeoffenes Meerling. otevřená slabikaoffene Silbe
  4. (nevyřešený) offennechat věc otevřenoudie Sache offen lassen
  5. (zjevný, veřejný) offenotevřený dopisoffener Brief
  6. (přímý, upřímný) offen, aufgeschlossenotevřená povahaoffener Charakter

Vyskytuje se v

dveře: Tag der offenen Türden otevřených dveří

banka: ein Konto bei einer Bank eröffnenotevřít si konto u banky

čumět: j-n/etw. mit offenem Mund angaffenčumět na koho/co s otevřenou pusou

denně: geöffnet täglich von acht bis zwölf (Uhr)otevřeno denně od 8 do 12 (hodin)

dopis: offener Briefotevřený dopis

doširoka: Er hat die Augen weit geöffnet.Doširoka otevřel oči.

napolo: die Augen halb öffnennapolo otevřít oči

nově: neu eröffnetes Geschäftnově otevřený obchod

ohniště: offene Feuerstelleotevřené ohniště

oko: die Augen aufschlagen/zumachen/niederschlagenotevřít/zavřít/klopit oči

otevřít: die Tür/das Fenster öffnenotevřít dveře/okno

páka: die Tür mit einem Hebel öffnenotevřít dveře pákou

rána: eine tiefe/offene/verheilte Wundehluboká/otevřená/zacelená rána

účet: (sich) ein Konto eröffnenotevřít si účet

veřejnost: etw. für die Öffentlichkeit öffnenotevřít co pro veřejnost

zamlžený: ein beschlagenes Fenster öffnenotevřít zamlžené okno

duše: j-m seine Seele öffnenotevřít komu svou duši

dvířka: sich eine Hintertür offen lassennechat si otevřená zadní dvířka

hrát: mit j-m ein offenes Spiel spielenhrát s kým otevřenou hru

náruč: j-n mit geöffneten Armen willkommen heißenuvítat koho s otevřenou náručí

ústa: mit offenem Mund dastehenstát s otevřenými ústy

zadní: sich eine Hintertür offenhaltenpamatovat na zadní vrátka, nechávat si zadní vrátka otevřená

aufschließen: j-m sein Inneres aufschließenotevřít komu své nitro

köpfen: přen. eine Flasche köpfenotevřít láhev vína ap.

Meer: das weite/offene Meerširé/otevřené moře

Weg: j-m stehen alle Wege offenkdo má všechny dveře otevřené

also: Die Tür war offen, also musste jemand gekommen sein.Dveře byly otevřené, takže někdo musel přijít.

auf: Tür auf!Otevři dveře!

aufbrechen: ein Telegramm aufbrechenotevřít telegram

aufschlagen: Seite 10 im Lehrbuch aufschlagenotevřít učebnici na straně 10

eröffnen: eine Praxis eröffnenotevřít (si) praxi

erschließen: Er hat sich mir ganz erschlossen.Zcela se mi otevřel.

Fenster: das Fenster öffnen/schließenotevřít/zavřít okno

ganztägig: ganztägig geöffnet seinmít otevřeno (po) celý den

hereinziehen: Es zieht durch die geöffnete Tür herein.Otevřenými dveřmi (sem) táhne.

Konto: ein Konto eröffnenotevřít si účet

öffnen: die Grenzen öffnenotevřít hranice

Schnabel: Mach doch den Schnabel auf!Otevři konečně hubu!

otevřený: der Tag der offenen Türden otevřených dveří