Hlavní obsah

otevřít

Dokonavé sloveso

  1. (dveře, okno ap.) öffnen, aufmachenotevřít dveře/oknodie Tür/das Fenster öffnen
  2. (odemknout) aufschließen, erschließen, aufmachen, öffnenPošta má otevřeno.Die Post ist geöffnet.Obchod se otevírá v 7 hodin.Das Geschäft wird um 7 Uhr geöffnet.
  3. (rozevřít) aufmachen, öffnen, aufschlagenotevřít knihu na straně 22das Buch auf Seite 22 aufschlagen
  4. (zpřístupnit pro užívání) öffnen
  5. (odstranit uzávěr ap.) öffnen, aufmachenotevřít dopisden Brief öffnen
  6. (zahájit provoz) eröffnen
  7. (zjednat volný přístup) öffnen, erschließen, aufschließen
  8. (spustit proces) öffnen

Vyskytuje se v

banka: ein Konto bei einer Bank eröffnenotevřít si konto u banky

denně: geöffnet täglich von acht bis zwölf (Uhr)otevřeno denně od 8 do 12 (hodin)

doširoka: Er hat die Augen weit geöffnet.Doširoka otevřel oči.

napolo: die Augen halb öffnennapolo otevřít oči

oko: die Augen aufschlagen/zumachen/niederschlagenotevřít/zavřít/klopit oči

páka: die Tür mit einem Hebel öffnenotevřít dveře pákou

účet: (sich) ein Konto eröffnenotevřít si účet

veřejnost: etw. für die Öffentlichkeit öffnenotevřít co pro veřejnost

zamlžený: ein beschlagenes Fenster öffnenotevřít zamlžené okno

duše: j-m seine Seele öffnenotevřít komu svou duši

aufschließen: j-m sein Inneres aufschließenotevřít komu své nitro

köpfen: přen. eine Flasche köpfenotevřít láhev vína ap.

auf: Tür auf!Otevři dveře!

aufbrechen: ein Telegramm aufbrechenotevřít telegram

aufschlagen: Seite 10 im Lehrbuch aufschlagenotevřít učebnici na straně 10

eröffnen: eine Praxis eröffnenotevřít (si) praxi

erschließen: Er hat sich mir ganz erschlossen.Zcela se mi otevřel.

Fenster: das Fenster öffnen/schließenotevřít/zavřít okno

ganztägig: ganztägig geöffnet seinmít otevřeno (po) celý den

Konto: ein Konto eröffnenotevřít si účet

öffnen: die Grenzen öffnenotevřít hranice

Schnabel: Mach doch den Schnabel auf!Otevři konečně hubu!

otevřít: die Tür/das Fenster öffnenotevřít dveře/okno