Hlavní obsah

otevřít

Dokonavé sloveso

  1. (dveře, okno ap.) öffnen, aufmachenotevřít dveře/oknodie Tür/das Fenster öffnen
  2. (odemknout) aufschließen, erschließen, aufmachen, öffnenPošta má otevřeno.Die Post ist geöffnet.Obchod se otevírá v 7 hodin.Das Geschäft wird um 7 Uhr geöffnet.
  3. (rozevřít) aufmachen, öffnen, aufschlagenotevřít knihu na straně 22das Buch auf Seite 22 aufschlagen
  4. (zpřístupnit pro užívání) öffnen
  5. (odstranit uzávěr ap.) öffnen, aufmachenotevřít dopisden Brief öffnen
  6. (zahájit provoz) eröffnen
  7. (zjednat volný přístup) öffnen, erschließen, aufschließen
  8. (spustit proces) öffnen

Vyskytuje se v

účet: otevřít si účetein Konto eröffnen

banka: otevřít si konto u bankyein Konto bei einer Bank eröffnen

denně: otevřeno denně od 8 do 12 (hodin)geöffnet täglich von acht bis zwölf (Uhr)

doširoka: Doširoka otevřel oči.Er hat die Augen weit geöffnet.

napolo: napolo otevřít očidie Augen halb öffnen

oko: otevřít/zavřít/klopit očidie Augen aufschlagen/zumachen/niederschlagen

páka: otevřít dveře pákoudie Tür mit einem Hebel öffnen

veřejnost: otevřít co pro veřejnostetw. für die Öffentlichkeit öffnen

zamlžený: otevřít zamlžené oknoein beschlagenes Fenster öffnen

duše: otevřít komu svou dušij-m seine Seele öffnen

oko: přen. otevřít komu očij-m die Augen öffnen

aufschließen: j-m sein Inneres aufschließenotevřít komu své nitro

köpfen: přen. eine Flasche köpfenotevřít láhev vína ap.

auf: Tür auf!Otevři dveře!

aufbrechen: ein Telegramm aufbrechenotevřít telegram

aufschlagen: Seite 10 im Lehrbuch aufschlagenotevřít učebnici na straně 10

eröffnen: eine Praxis eröffnenotevřít (si) praxi

erschließen: Er hat sich mir ganz erschlossen.Zcela se mi otevřel.

Fenster: das Fenster öffnen/schließenotevřít/zavřít okno

ganztägig: ganztägig geöffnet seinmít otevřeno (po) celý den

Konto: ein Konto eröffnenotevřít si účet

öffnen: die Grenzen öffnenotevřít hranice

Schnabel: Mach doch den Schnabel auf!Otevři konečně hubu!