Hlavní obsah

uzavřít

Vyskytuje se v

dohoda: uzavřít dohoduein Abkommen treffen

doživotní: uzavřít doživotní pojistkueine lebenslängliche Versicherung abschließen

nájemník: uzavřít smlouvu s nájemníkemeinen Vertrag mit dem Mieter abschließen

pojištění: uzavřít úrazové/cestovní pojištěníeine Unfallversicherung/Reiseversicherung abschließen

průjezd: uzavřít průjezddie Durchfahrt (ver)sperren

sázka: uzavřít sázkueine Wette abschließen

spojenectví: uzavřít spojenectví s kýmein Bündnis mit j-m schließen

ulita: přen. uzavřít se/stáhnout se do své ulitysich in sein Schneckenhaus zurückziehen

obchod: uzavřít obchod s kýmmit j-m ein Geschäft abschließen

freundschaftlich: uzavřít přátelskou dohodu s kýmmit j-m ein freundschaftliches Abkommen treffen

kommen: uzavřít se, skončit jednání ap.zum Abschluss kommen

langfristig: uzavřít dlouhodobou smlouvueinen langfristigen Vertrag abschließen

Vertrag: uzavřít s kým/čím smlouvumit j-m/etw. einen Vertrag (ab)schließen

Wette: uzavřít sázku, vsadit se s kýmmit j-m eine Wette abschließen

abschließen: uzavřít obchod s kýmmit j-m ein Geschäft abschließen

Abschluss: dovést ke konci, skončit, uzavřít coetw. zum Abschluss bringen

Ehe: uzavřít manželství na úřadě/v kosteledie Ehe vor dem Standesamt/in der Kirche schließen

hermetisch: co hermeticky uzavřítetw. hermetisch verschließen

uzavřít: uzavřít smlouvueinen Vertrag abschließen