Hlavní obsah

zatarasit

Vyskytuje se v

přístup: zatarasit přístup k řeceden Zugang zum Fluss versperren

východ: zatarasit východden Ausgang versperren

verrammeln: die Tür verrammelnzatarasit dveře

verstellen: einen Durchgang verstellenzatarasit průjezd

verstellen: j-m den Weg verstellenzatarasit komu cestu