Hlavní obsah

přístup

Vyskytuje se v

laxní: laxe Auffassung von etw.laxní přístup k čemu

majetnický: das Besitzdenkenmajetnický přístup ve vztahu ap.

neomezený: einen unbegrenzten Zutritt zu etw. habenmít neomezený přístup k čemu

nerovný: ungleicher Zugang zu etw.nerovný přístup k čemu

odmítat: j-m den Eintritt irgendwohin verweigernodmítat komu přístup kam

zdráhavý: zögerliches Herantreten an das Problemzdráhavý přístup k problému

přístup: Betreten der Baustelle verbotenpřístup k stavbě zakázán