Hlavní obsah

abschließen

Slovesoo, o

  1. (u)zamknout byt ap.Die Tür war abgeschlossen.Dveře byly zamčené.
  2. uzavřít ulici ap., odříznout vesnici ap.
  3. ukončit, uzavřít přípravy, výzkum ap.ein abgeschlossenes Universitätsstudiumukončené studium na univerzitě
  4. mit etw. (s)končit (s) čím se ziskem ap.das Jahr mit Verlust abschließenskončit rok (se) ztrátou
  5. skoncovat se životem, s minulostí ap.
  6. uzavřít smlouvu, sázku ap.mit j-m ein Geschäft abschließenuzavřít obchod s kým

Vyskytuje se v

langfristig: uzavřít dlouhodobou smlouvueinen langfristigen Vertrag abschließen

Vertrag: uzavřít s kým/čím smlouvumit j-m/etw. einen Vertrag (ab)schließen

Wette: uzavřít sázku, vsadit se s kýmmit j-m eine Wette abschließen

Studium: zahájit/ukončit studiumein Studium aufnehmen/abschließen

doživotní: uzavřít doživotní pojistkueine lebenslängliche Versicherung abschließen

nájemník: uzavřít smlouvu s nájemníkemeinen Vertrag mit dem Mieter abschließen

pojištění: uzavřít úrazové/cestovní pojištěníeine Unfallversicherung/Reiseversicherung abschließen

právo: vystudovat právaJura abschließen

sázka: uzavřít sázkueine Wette abschließen

uzamknout: uzamknout bytdie Wohnung abschließen

uzavřít: uzavřít smlouvueinen Vertrag abschließen

závěrem: Ještě pár slov závěrem.Gestatten Sie abschließend noch ein paar Worte.

obchod: uzavřít obchod s kýmmit j-m ein Geschäft abschließen

abschließen: Dveře byly zamčené.Die Tür war abgeschlossen.