Hlavní obsah

pojištění

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  • die Versicherunguzavřít úrazové/cestovní pojištěníeine Unfallversicherung/Reiseversicherung abschließen

Vyskytuje se v

důchodový: důchodové pojištěnídie Rentenversicherung

havarijní: havarijní pojištěnídie Kaskoversicherung

nemocenský: nemocenské pojištěnídie Krankenversicherung

zavazadlo: pojištění zavazadeldie Gepäckversicherung

zdravotní: zdravotní pojištěnídie Krankenversicherung

pojištění: uzavřít úrazové/cestovní pojištěníeine Unfallversicherung/Reiseversicherung abschließen

Unfall: být pojištěný proti nehoděgegen Unfall Versichert sein