Hlavní obsah

Unfall

Der, podstatné jméno~(e)s, -ä-e

  • úraz, nehoda, neštěstíeinen schweren Unfall erleidenutrpět těžký úrazgegen Unfall Versichert seinbýt pojištěný proti nehodě

Vyskytuje se v

nach: několik málo minut po nehoděwenige Minuten nach dem Unfall

Ausgang: smrtelná nehodaein Unfall mit tödlichem Ausgang

berichten: podat podrobnou zprávu o cestě/nehoděvon einer Reise/über den Unfall ausführlich berichten

dazukommen: Přišel jsem, právě když se stala nehoda.Ich kam gerade dazu, als der Unfall passierte.

durchstoßen: Při nehodě prorazila hlavou čelní sklo.Bei dem Unfall durchstieß ihr Kopf die Windschutzscheibe.

gedenken: připomenout si oběti nehodyder Opfer des Unfalls gedenken

Serie: série nehodeine Serie von Unfällen

unschuldig: nemít na nehodě vinuan dem Unfall unschuldig sein

vorbeikommen: jet autem kolem nehodymit dem Auto an einem Unfall vorbeikommen

moct: Za nehodu může řidič.Die Schuld an dem Unfall trägt der Fahrer.

následkem: pracovní neschopnost následkem úrazudie Arbeitsunfähigkeit infolge eines Unfalls

nehoda: mít nehodueinen Unfall haben

ochromit: Nehoda ochromila dopravu.Der Unfall hat den Verkehr lahmgelegt.

šok: utrpět šok při haváriibei dem Unfall einen Schock erleiden

zapříčinit: zapříčinit nehodueinen Unfall verursachen

Unfall: utrpět těžký úrazeinen schweren Unfall erleiden