Hlavní obsah

Studium

Das, podstatné jméno~s, Studien

  1. studium vzděláváníein Studium aufnehmen/abschließenzahájit/ukončit studiumzum Studium zugelassen werdenbýt připuštěn ke studiu
  2. zkoumání, bádání, studiumdas Studium alter Kulturenstudium starých kultur
  3. (pro)studování, studium

Vyskytuje se v

abschließen: ein abgeschlossenes Universitätsstudiumukončené studium na univerzitě

absehbar: Ukončení jejího studia je zatím v nedohlednu.Das Ende ihres Studiums ist noch nicht absehbar.

bestreiten: sám si platit své studiumsein Studium selbst bestreiten

Disposition: intelektuální dispozice pro studiumeine Disposition zum Studium

bakalářský: das Bakkalaureatsstudium/Bachelorstudiumbakalářské studium

dálkový: das Fernstudiumdálkové studium

denní: das Tagesstudiumdenní studium

doktorský: das Doktorstudiumdoktorské studium

nástavbový: das Aufbaustudiumnástavbové studium

povaha: der Studiencharakterpovaha studia

při: berufsbegleitendes Studiumstudium při zaměstnání

studium: das Hochschulstudiumvysokoškolské studium

externí: j-m ein externes Studium erlaubenpovolit externí studium komu

kolega: der Studienkollege/Kommilitonekolega z dob studií

náklad: Studienkostennáklady na studia

odpočívat: sich vom Studium erholenodpočívat od studia

prezenční: das Präsenzstudium, das Direktstudiumprezenční forma studia

promeškat: Er hat ein weiteres Jahr von seinem Studium vertrödelt.Promeškal další rok studia.

rozvrhnout: das Studium auf sechs Jahre planenrozvrhnout si studium na šest let

skloubit: den Leistungssport mit dem Hochschulstudium verbindenskloubit vrcholový sport se studiem na vysoké škole

studio: aus dem Studio sendenvysílat ze studia

znechutit se: Er wurde des Studiums überdrüssig.Studium se mu znechutilo.

Studium: zahájit/ukončit studiumein Studium aufnehmen/abschließen